Narodila sa neďaleko Topoľčian v menšej dedine, no odkedy išla na vysokú školu do Nitry, učarovalo jej toto mesto a tak sa tu rozhodla zabývať. Vysokú školu vyštudovala na UKF v Nitre v kombinácii anglický jazyk – dejepis. Po skončení školy sa chcela pomaly oboznámiť s učiteľským povolaním a predstavovala si, že svoju pedagogickú prax začne na malej škole. Všetko nakoniec „vypálilo“ inak a tak má za sebou už dva roky na základnej škole, kam momentálne chodí už viac ako 800 žiakov. 🙂 

Na škole učí angličtinu a dejepis a taktiež kombináciu týchto predmetov v predmete Anglický jazyk odborne. Má rada výzvy a rada hľadá inšpirácie a obklopuje sa inšpiratívnymi ľuďmi, od ktorých sa môže veľa naučiť. Nepochybuje, že v Komenského inštitúte stretne mnoho skvelých ľudí, od ktorých sa môže čo-to priučiť. 

Práca v škole ju baví, pre žiakov by chcela pripravovať zaujímavé vyučovacie hodiny, ktoré by ich pripravili aj na život po škole a nie iba na písomky. Je rada, keď vidí, že žiakov učenie baví, v škole sa cítia spokojne a rozvíjajú svoje silné stránky. Takých žiakov by chcela mať a stretávať čo najviac. 

Vo voľnom čase sa rada prejde do prírody, navštívi hrad, múzeum, či sa vyberie na výlet mimo Slovensko. V prípade zlého počasia si rada pustí Netflix alebo chytí do ruky dobrú detektívku. 

 

Pedagogické projekty