Škola: Základná škola Nábrežie mládeže 5
Miesto: Nitra
Ročník: 2019/2020
Kategórie: dejepis, druhý stupeň ZŠ, nitriansky kraj

Môj projekt bol zameraný na dejepis v deviatom ročníku, kde je až trojhodinová týždenná dotácia. Vyučovaciu hodinu si predstavujem viac ako učiteľovu prednášku; je skôr miestom, kde vládne pracovný ruch, kde sa diskutuje, pracuje v skupinách, miestom, kde sa žiaci nad udalosťami aj zamýšľajú, porovnávajú so súčasnosťou a uvedomujú si, že história je viac ako len pár naučených rokov. Myslím si, že sa mi podarilo počas vyučovacích hodín rozvíjať nielen vedomosti z daného predmetu, ale aj zručnosti žiakov. Do mojej ďalšej praxe by som chcela do vyučovacích hodín zaradiť čo najviac skupinových aktivít a ovplyvniť aj kolegov. Ako pozitívnu zmenu vnímam to, že podľa môjho vzoru dvoch hodín po sebe (ako blok) budeme mať od ďalšieho školského roka viac dvojhodinoviek aj v iných predmetoch.

Materiály na stiahnutie:

Aktivity