Pochádza z Banskej Bystrice, ale už 20rokov žije, pracuje a učí v Nitre. Študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave predmety geografia- telesná výchova a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  anglický jazyk a literatúru. Má rada deti, ich detský svet a uvažovanie, ktoré je často motiváciou k uskutočneniu nových projektov. Neobsedí na jednom mieste, miluje pohyb, behanie po lesných cestičkách a lúkach, spev vtákov, horské končiare, cestovanie a svoju rodinu.

Pedagogické projekty