Učiteľkou som chcela byť už od malička. Prácu učiteľa som vnímala od detstva, keďže môj starý otec bol učiteľ. Po doštudovaní na UKF v Nitre sa mi splnil sen a hneď som začala učiť. Už 25 rokov sa učím, ako učiť a myslím, že ešte stále sa mám čo učiť. Pred 2 rokmi sa môj učiteľský život zmenil. Dostala som príležitosť viesť našu školu a začať realizovať víziu školy. Uvedomujem si, že memorovanie faktov a poučiek nestačí. Rozvíjaním silných stránok žiakov posilníme aj ich vnútornú motiváciu učiť sa. Zodpovednosti sa učia aj cez dobrovoľnícke aktivity a participáciou na rôznych projektoch. Je dôležité, aby aj učitelia žili svoje osobné povolanie v škole, ktorá bude pre nich bezpečným a príjemným prostredím. Učitelia čelia v súčasnosti mnohým výzvam, ktoré priniesli nové technológie, pandémia a aktuálny stav na Ukrajine. Potrebujú k tomu tiež návod, sprevádzanie a podporu. Psychicky odolný a spokojný učiteľ s rastovým myslením je zárukou motivovaného a zodpovedného žiaka.