Škola: Piaristická spojená škola, Nitra
Miesto: Nitra
Ročník: 2022/2023
Web projektu: https://bit.ly/34pVPIM
Kategórie: nitriansky kraj, pedagógovia, riadenie školy

Zámerom projektu bolo vytvoriť kultúru wellbeingu a podporenie psychickej odolnosti učiteľov. Učitelia sú pod neustálym tlakom a hodnotením spoločnosti. K tomu, aby podávali výkon, musia byť aj oni sami v pohode. Musia rozumieť sebe, svojmu prežívaniu, mali by ovládať zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať ich vlastnú psychickú odolnosť a emocionálnu stabilitu. Aby bol učiteľ v pohode, musí mať vytvorený systém podpory aj od vedenia školy. 

V škole vznikol aj tzv. wellbeing tím, ktorý spolu so mnou naplánoval workshopy, školenia a  a aktivity, ktoré prispeli k zvýšeniu povedomia o dôležitosti psychickej pohody u učiteľov. 

Materiály na stiahnutie:

Stratégia podpory duševného zdravia