Žije vo Zvolene a pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , vedie prednášky a semináre z rôznorodých oblastí (sociálne zručnosti, efektívna komunikácia, arteterapia, multikultúrna výchova, práca s rómskym etnikom a iné). Tento rok končí štúdium arteterapie v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave a zároveň navštevuje kurz „Kreatívna sekvencia – cesta svetom výtvarných techník a štýlov.“ Vo voľnom čase vedie „Arteterapeutický cyklus“ vo zvolenskom štúdiu Anaháta, ktorý realizuje v duchu motta: „Ľudia neprestávajú hľadať silu a istotu mimo seba, hľadať je však potrebné v sebe. Vždy sú ukryté v nás samých“. Nedávno pričuchla aj k aromaterapii a muzikoterapii. Miluje cestovanie, šantenie s dcérkou Dorotkou a s manželom Branislavom, zaujíma sa o tradičné remeslá a folklór, fotografuje. Okrem toho rada stretáva nových ľudí, obľubuje vidiecky štýl v bývaní, číta knihy a dáva veciam aj ľuďom druhú šancu. Jej ambíciou v práci je podporiť kreativitu ľudí, ich sebapoznávanie a spoločne sa tak učiť niečo nové jeden od druhého.