Pochádzam a žijem v Turčianskej kotline v obci Turček. Každodenne prechádzam cez dva kraje, lebo moja práca je na Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici. Na tejto škole som začala ako učiteľka a už niekoľko rokov pracujem ako zástupkyňa riaditeľa školy. Predmety, ktoré vyučujem sú matematika a fyzika. Snažím sa písaním projektov na škole získavať financie na to, aby vzdelávanie pre našich žiakov bolo vzdelávaním s radosťou a aby sme ako škola neboli len priestorom, kde sa vyučuje tradične.

Realizovala som pár projektov v predmete fyzika, kde som so žiakmi praktizovala zážitkové učenie. Napr.: projekt Meteorologická stanica – so žiakmi sme robili meteorologické prístroje a potom sme merali a porovnávali výsledky merania s profi stanicou. Takisto som robila blokové vyučovanie predmetov fyzika a chémia na časticovú stavbu látok a ich vlastností. Pri týchto aktivitách som zistila, že je to pre žiakov zaujímavé a je stále na čom pracovať.

Mám rodinu, ktorá pre mňa znamená veľa a prináša mi veľa šťastia, radosti a naplnenia v živote. Pracujem s ľuďmi v oblasti, ktorú som si vybrala ako svoje poslanie ale aj povolanie. 

Pri všetkom okolo práce a rodiny sa snažím ukrojiť si čas aj pre šport. Rada korčuľujem, lyžujem, hrám tenis a momentálne zápasím aj s cvičením. Keď ešte náhodou zostane čas, mám rada knihu. 

V živote mám ešte veľa plánov, nebojím sa nových výziev a zmien, ktoré prinesú do života mne a môjmu okoliu zmenu k lepšiemu. 

Na záver pre mňa poučný citát:

“Snívaj, o čom chceš snívať,

choď tam, kam chceš ísť,

buď tým kým chceš byť,

pretože máš len jeden život

a jednu šancu,      

aby si robil/a to čo chceš”

 

Pedagogické projekty