Škola: Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
Miesto: Kremnica
Ročník: 2019/2020
Kategórie: banskobystrický kraj, druhý stupeň ZŠ, fyzika

Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II. stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho učenia zaradením jednotlivých experimentov do vyučovania. Je zameraný na podporu prírodovedného vzdelávania. Pokusy boli súčasťou  hodín fyziky, boli rôzne zábavné aj bádateľské. Žiaci pracujú v skupinách, navzájom si pomáhajú, starší učia mladších. Vyučovanie je pre nich zaujímavé a získané vedomosti sú dlhodobejšie. Spôsoby, ktoré využíva na výuku na hodinách, sú pre žiakov objavujúce a podporujú záujem o fyziku. Za veľké plus považujem rovesnícke učenie, kde mali možnosť učiť starší žiaci mladších. A veľmi dôležité bolo počas projektu, že žiaci sa mohli prezentovať, dostávali priestor na vyučovacích hodinách ale napr. aj na rovesníckom učení sa žiakov. Aj v budúcom školskom roku budem pokračovať v projekte, ale budú to noví žiaci, a pravdepodobne v rovnakých ročníkoch.