Narodila sa síce v hlavnom meste, ale pomerne rýchlo sa usadila v strede Slovenska, kde žije, učí, tvorí, tancuje, či stretáva sa s príjemnými ľuďmi viac ako polovicu života.

Jej rodina je veselá, živá a v neposlednom rade veľmi inšpiratívna. Vyrastala v Bratislave, ale vďaka fantazírovaniu dedka, babky a ostatných členov rodiny sa nielen počas prázdnin ocitala v džungli, pralese, na módnych mólach, speváckych súťažiach, výtvarných vernisážach…Asi v týchto chvíľach sa pomaly, ale postupne budovali základy jej ďalšieho profesijného života.

Už popri štúdiu na gymnáziu sa venovala autorskému divadlu, najprv ako členka, potom ako vedúca skupiny detí. Po skončení strednej školy nasledovali rôzne pracovné skúsenosti, či už pri práci s ľuďmi s rôznymi postihmi alebo v počítačovej firme. Potom ešte nasledovali roky na fakulte, počas ktorých si mohla pričuchnúť veľmi aktívne k iným podobám učenia, k táborovej činnosti, k seminárom rôzneho druhu.

Momentálne sa venuje práci s deťmi v malotriednej škole, kde sa v jednom čase a v jednom priestore snaží skĺbiť ich potreby a požiadavky. Je to len o trošku ľahšie ako dobre vychovať svoje tri najväčšie poklady, popri tom stráviť čas okolo domu, záhradky alebo so psami. Jej život je skrátka veselý a plný dobrodružstva.

Pedagogické projekty