Vyštudovala som učiteľstvo germanistiky a filozofiu na FiF UK v Bratislave a už pred tými cca 10 rokmi som sa netajila tým, že by som rada učila a napriek tomu, že som si vyskúšala aj slušne platenú prácu v kancelárii, asi pre mňa nebola dosť akčná Celé detstvo aj strednú školu som bola aktívna v rôznych dobrovoľníckych organizáciách, ako mladšia v ochotníckom divadle, zbore, neskôr červenom kríži a hliadke mladých zdravotníkov.

Snažím sa hľadať v živote skôr to pozitívne a nepoužívať slovo nikdy. Mám rada zmenu a snažím sa učiť cez skúsenosť a aj preto si myslím, že škola ako taká sa veľmi vzdialila svojmu pôvodnému účelu, pripraviť deti na život.

Osobne som ale takúto školu ako malá , a neskôr aj ako učiteľka zažila. No zažila som aj školu, kde málo detí chodilo s radosťou a sama som sa cítila ako dozorca. Teraz som sama dostala šancu pomôcť pri zrode malej rodinnej školy a veľmi sa na to teším. Rada trávim čas v záhrade, v prírode s mojou rodinou a s inšpiratívnymi ľuďmi.