Škola: SZŠ Senec
Miesto: Senec
Ročník: 2016/2017
Kategórie: anglický jazyk, bratislavský kraj, druhý stupeň ZŠ

Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny… Pokúsime sa spoločne cez rôznorodé aktivity objaviť v každom dieťati jeho talent a potenciál, ktorý by vedel využiť a rozvíjať počas celého roka. Verím, že sa deťom postupne „rozviaže jazyk“, že sa začnú oveľa viac smiať a užívať si možnosť komunikovať so svetom aj inak ako v rodnom jazyku ? Ponoria sa do zaujímavých príbehov, sami o nich budú rozprávať, postupne pripravia vlastný scenár s rôznymi zápletkami a nečakanými zvratmi. Popri rozvíjaní jazykových kompetencií realizujú aj výrobu kulís, či kostýmov, samozrejme aj výber vhodnej hudby a choreografie.