Ahojte volám sa Mária a dovoľte sa mi v skratke predstaviť. Vyštudovala som Strednú odbornú školu v Leviciach v odbore pracovník marketingu. Po jej ukončení som absolvovala štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Fakulte podnikového manažmentu, kde sa mojím odborom stala ekonómia a manažment podniku. Počas vysokoškolského štúdia sa však moje cesty skrížili so školstvom a svojou strednou školou, ktorej som absolventkou. Od roku 2017 pôsobím ako majsterka odborného výcviku na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Leviciach pre študijné odbory pracovník marketingu a komerčný pracovník v doprave a zároveň vyučujúcou informatických predmetov, aplikovanej ekonómie a zložky odborného výcviku zameranej na administratívu. Som koordinátorkou vo výchove a vzdelávaní, tvorbu projektov, komunikáciu a SOČ a aj triednou učiteľkou. Počas práce v školstve som absolvovala aj dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium v Nitre ako aj množstvo rôznych školení doma aj v zahraničí a mojim cieľom je neustále zlepšovanie seba samej ako aj zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, prepájanie teórie s praxou, všestranná podpora žiakov a ich príprava do ich budúceho pracovného života. Zo záľub spomeniem najmä cestovanie, spev, beh či varenie. Milujem slnko a vodu, či večer s priateľmi.