Škola: SOŠ techniky a služieb, Levice
Miesto: Levice
Ročník: 2022/2023
Web projektu: https://bit.ly/34pVPIM
Kategórie: informatika, nitriansky kraj, praktické vyučovanie, stredné školy

Pedagogický projekt je zameraný na digitálne nástroje a ich využitie vo vyučovaní odborného výcviku na SOŠ. Náročnosť odborných predmetov je dôležité žiakom zatraktívniť aj cez prístupy k vyučovaniu rozvíjajúce soft skills žiakov prostredníctvom moderných online a offline nástrojov. Vďaka nim sa žiak zapája do aktivít rozvíjajúcich seba, aj svoje okolie, vlastné sebapoznanie, schopnosť učiť sa a pracovať v tíme, rozvíjať svoje komunikačné zručnosti.

Cieľom pedagogického projektu je zatraktívniť vyučovanie odborných predmetov u žiakov a rozvíjanie ich mäkkých zručností najmä kreativitu, prostredníctvom moderných on-line a off-line nástrojov vo vyučovaní. Pedagogický projekt je však určený nielen žiakom SOŠ ale aj učiteľom ZŠ či SŠ.

Medzi predstavené a využívané patrili digitálne nástroje Nástroje na propagáciu a prezentáciu: Videoscribe, Canva, Prezi, ADOBE Express, Mentimeter, nástroje na jednoduchú tvorbu webov: G sites, Blogger, Studenthosting a Webnode. Nástroje na participáciu: Actionbound, Jamboard, Padlet, Miro, Kahoot a nástroje na hodnotenie: Plickers,  Drilleo,  Moodle. Hry vo vyučovaní a energizéry prostredníctvom platformy Learningapps.org, Escaperooms či hry od platformy Gamifactory od tvorcov z ImpactGames.

Materiály na stiahnutie:

Ako učiť moderne a interaktívne