Pochádza z Topoľčian ale už od čias štúdia učiteľstva matematiky a informatiky na FPV UKF žije v Nitre. Ako vysokoškolský učiteľ učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa snaží hlavne o to, aby žiaci získané informatické zručnosti vedeli využiť aj v bežnom živote a ako vedúci krúžku na základnej škole motivuje deti k hravému programovaniu. Nie je typ človeka, ktorý hľadá dôvody prečo sa niečo urobiť nedá ale skôr hľadá spôsoby ako sa to urobiť dá. Svojim študentom a žiakom ponúka možnosti zapojenia sa do rôznych projektov, čím získavajú dôležité interpersonálne zručnosti.

 

Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Spoluorganizuje popularizačné zážitkové aktivity Vedecký jarmok, Vedecký deň detí, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor ITečk@r. Je absolventom projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z.

 

Svoj voľný čas sa snaží venovať hlavne svojej fantastickej rodine, manželke, dcére a synovi. Deťom sa snaží byť príkladom vo všetkom, čo robí. Nepohrdne dobrou knihou a filmom, pričom sa rád nechá unášať do sveta fantasy a sciene finction. Rád spoznáva nové miesta a ľudí. Energiu si dobíja aj prácou na záhrade.