Autor: Martin Cápay
Škola: Gymnázium Golianova 68, Nitra
Miesto: Nitra
Ročník: 2018/2019
Kategórie: nitriansky kraj, stredné školy

Programovanie hardvéru umožňuje študentom vyvíjať hmatateľné produkty. Veľkou výhodou „fyzického zapojenia“ je pohľad na informatiku, ktorý podporuje kreativitu a učenie tým, že do procesu zapája myseľ aj telo. Mojou snahou v pedagogickom projekte bolo ukázať, ako je možné využiť malé programovateľné zariadenie BBC micro:bit vo vzdelávaní. Hlavným cieľom bolo navrhnúť a otestovať súbor úloh predstavujúcich základné algoritmické koncepty využívajúc programovateľný hardvér tak, aby sa striedala činnosť žiakov pri počítači aj mimo neho.

Mojou víziou bolo aby:

• na hodinách programovania čo najviac pracovali s reálnymi a vlastnými dátami získanými cez senzory z okolitého prostredia,

• prepájali projekty s vlastnými záujmami a záľubami,

• a aby programovanie dostalo reálny význam a zmysel pre všetkých.

Materiály na stiahnutie:

Metodické pokyny_1 Metodické pokyny_2