Katarína Jakubcová je energická a pozitívna osôbka, ktorá svojím úsmevom vždy rozžiari hodiny angličtiny, psychológie či občianskej náuky. Tri roky pôsobila ako učiteľka ESL v Severnej Karolíne v USA, kde nadobudla veľa skúseností s prácou so žiakmi inej národnosti a kultúry.

 

Najviac ju napĺňa práca, knihy, divadlo, nordic walking, či poznávanie nových vecí, miest a ľudí. Neustále sa zlepšuje, pracuje na sebe prostredníctvom rôznych workshopov a školení. Je empatická, vždy ochotná pomôcť, má inovatívne nápady a vytvára pre žiakov príjemné prostredie. Katka je spoločenská a bezprostredná, má rada zmeny a neváha ich uskutočniť, či už v pracovnom alebo osobnom živote.

Pedagogické projekty