Už som sa tuším narodila s túžbou odovzdávať sa deťom. Od nepamäti som vyhľadávala deti a deťúrence, o ktoré som sa mohla starať dávať im svoje ja a brať si od nich nadšenie a lásku. To sa pretransformovala aj do môjho povolania učiteľky. Mám pocit, že som bola obdarená tým, že tuším, čo deti potrebujú a to sa stalo alfou a omegou v práci v tom veľkom dome „škola“. Život nebýva ľahký a tak aj na tej učiteľskej ceste som si vybrala náročnejší smer, objavovanie, hľadanie nových nástrojov v snahe docieliť nadšenie žiakov z učenia sa, radosť zo stôp vedúcich k poznaniu. Som dnes hrdá na úspešný inovatívny model vzdelávania najprv v Tatranskej alternatívnej škole (základná škola s materskou školou) a neskôr na gymnáziu (LIfeAcademy). Hoci to stálo nemálo námahy, občas sa striedalo nadšenie so sklamaním z ľudí – neprajníkov, stálo to za to. A stále je čo objavovať.