Škola: Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
Ročník: 2018/19
Kategórie: pedagógovia, prešovský kraj, riadenie školy

Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte rozvíjania inovácii pre vytváranie bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie. Základným princípom je participatívne vedenie celého procesu zmeny, zdieľanie predstáv o potrebnom, realistickom a motivujúcich smerovaní školy, určenie a stanovenie kľúčových ukazovateľov zmeny, vytvorenie spoločnej vízie a misie školy na obdobie najmenej 3 rokov.

Hlavnou myšlienkou je nech takto riadená zmena prináša rodičom, žiakom, učiteľom a komunite naplnenie predstavy o „Škole snov“ a zároveň cestu ako tejto predstave rozumieť a spoločne ju naplniť.

Materiály na stiahnutie:

Riadenie zmeny v škole