Vyštudovala som strednú pedagogickú školu. Už vtedy ma zaujímal rozvoj mäkkých zručností a učenie správnych vzorcov správania sa názorným príkladom. Preto som sa na vysokej škole rozhodla študovať sociálnu pedagogiku. Počas môjho štúdia som mala šťastie stretnúť veľa inšpiratívnych ľudí, vďaka ktorým som si svoje miesto našla v školstve.

Zdieľam filozofiu celoživotného vzdelávania a podľa môjho názoru, by osobnostný rozvoj mal byť neoddeliteľnou súčasťou učiteľskej profesie. Myslím si, že som človek, ktorý nielen túži po nových vedomostiach v oblasti vzdelávania a individuálneho prístupu ku žiakovi, ale taktiež sa tieto vedomosti snaží pretavovať do reality každodennej praxe.

Veľmi ma zaujíma práca s vnútornou motiváciou v školskom prostredí. Uvedomujem si dôležitosť pozitívneho vzťahu žiak-učiteľ vo výchovno-vzdelávacom procese. Cítim, že aj napriek snahe o iný prístup k žiakom (ako je ešte na mnohých školách bežný), potrebujem pomocnú ruku a inšpiráciu. Preto sa veľmi teším, že môžem byť súčasťou ročného vzdelávania Komenského inštitútu.

Pedagogické projekty