Som rodená Záhoráčka s pedagogikou v génoch – mamička učiteľka, neskôr riaditeľka školy, sestra psychologička.

 

Svoje inžinierske štúdium na TU vo Zvolene som doplnila pedagogickým minimom, absolvovala rozširujúce štúdium cudzieho jazyka a zakotvila na milovanej ZŠ-ke v Senici. K 33.narodeninám som dostala darček v podobe úspešného výberového konania na post riaditeľky mojej školy a odvtedy “bojujem“ . Aktívne zapájame školu do projektov – Premeny tradičnej školy na modernú, Comenius, Erazmus+, IT Akadémia. Stíham aj učiť – chémiu a nemecký jazyk.

 

Vzdelanie je jedinečné bohatstvo každého človeka. Želala by som si, aby vzdelávanie na našej škole obohacovalo deti v čo najväčšej miere.

 

Nadovšetko milujem svoju rodinu, voľný čas využívam na cestovanie, návštevu divadla, koncertu alebo len tak na posedenie pri grilovačke s vynikajúcim hamburgerom môjho syna.