Škola: ZŠ Sadová 620 SENICA
Ročník: 2018/19

Projekt Spolu to dáme  naštartoval hľadanie spoločnej cesty pedagogického tímu. Cieľom bolo pracovať na vytvorení jednotného, motivovaného a otvoreného kolektívu._x000D_
_x000D_
Cieľovou skupinou bol 50-členný kolektív učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa a školskej psychologičky. _x000D_
_x000D_
Spoločným mottom štyridsiateho školského roka bolo analyzovanie,  bilancovanie, reflektovanie, hľadanie a  nastavenie možností  pokračovania do budúcnosti._x000D_
_x000D_
Školský rok 2018/2019 bol výnimočný – začali sme spolu hľadať cestu  k sebe navzájom.