Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny… Pokúsime sa spoločne cez rôznorodé aktivity objaviť v každom dieťati jeho talent a potenciál, ktorý by vedel využiť a rozvíjať počas celého roka. Verím, že sa deťom postupne […]

Čo potrebujú Janíčko a Marienka, aby sa nestratili v lese

Janíčko a Marienka. Rozprávková klasika. Alebo príbeh o nepripravenosti na život tam vonku s takmer tragickým koncom, ktorý vyvoláva znepokojivé otázky. Čo mali vedieť predtým, ako sa vyberú do lesa? Mali dostatočne rozvinutú schopnosť sebaovládania? Poznali svoje silné stránky? A iné, no možno najdôležitejšie: pripravili […]

Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova

Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví. V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní schopností. Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť […]

Krok vpred

Môj pedagogický projekt mal podporiť a budovať emocionálnu odolnosť žiakov. Pomôcť im v schopnosti čeliť životu tvárou v tvár. Naučiť ich vnímať život ako najvyššiu hodnotu, porozumieť významu udržateľného života, zodpovednosti vo vzťahu k iným ľuďom, či živým organizmom. Žiaci pracovali na svojich zručnostiach pracovať […]

Matematické a informatické prechádzky

Cieľom projektu Matematické a informatické prechádzky bolo priniesť do vyučovania matematiky a informatiky nový spôsob vyučovania. Vyučovanie vonku, formou prechádzok. Vytvárať a realizovať  prechádzky som naučila aj budúcich učiteľov._x000D_ _x000D_ Prechádzky ukazujú matematiku priamo v reálnom živote. Informatické prechádzky poukazujú na dôležité témy, ktorým sa […]

S farbami a štetcami biola je za nami

Mikroprojekt „S farbami a štetcami biola je za nami“ bol o zavádzaní pravidelného blokového vyučovania predmetov biológia a výtvarná výchova pričom nositeľom činnosti v blokovom vyučovaní bol žiak, sám riešil problémy a využil pri tom fantáziu a kreativitu. Žiak sa mal naučiť pracovať v skupine, […]

So vzdelaním k charakteru

Charakterové vzdelávanie je v slovenských školách takmer neznáme. V našej škole si síce uvedomujeme potrebu nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, no ani tím našich učiteľov nevyužíva priestor na svojich hodinách k budovaniu charakteru žiakov, posilňovaniu žiadaného správania a hodnotovej orientácii žiakov.  Vo svete, v ktorom […]