Škola: Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Rimavská Sobota
Miesto: Rimavská Sobota
Ročník: 2022/2023
Kategórie: banskobystrický kraj, druhý stupeň ZŠ, prvý stupeň ZŠ, slovenský jazyk

Cieľom projektu bolo zlepšiť komunikačné schopnosti maďarských žiakov v slovenskom jazyku. 

Po úvodnej diagnostike sa zistilo, že úroveň jazykových schopnosti žiakov je na rôznej úrovni. Kým niektorí mali nedostatky s porozumením, iní už aktívne používali slovenčinu ako druhý jazyk. Vypracovaním diferencovaných úloh, ktoré rešpektujú individuálnu úroveň jazykových schopností žiakov, si každý žiak vedel nastaviť osobnú výzvu, ktorú sa snažil naplniť počas jednotlivých tematických celkov. Zadaním primeraných úloh a zavedením tém globálneho vzdelávania, sa mal zvýšiť záujem o osvojenie slovenského jazyka a zlepšiť komunikačné zručnosti vo vybraných témach. 

Pre zvýšenie vnútornej motivácie k osvojeniu si slovenčiny sa využívali postupy zážitkového učenia, ktoré podnecovali potrebu  hovoriť, diskutovať, riešiť. 

Materiály na stiahnutie:

Metodické liste