Škola: Gymnázium Alejová, Košice
Miesto: Košice
Ročník: 2022/2023
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, informatika, košický kraj, stredné školy

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem o samostatné a bádateľské riešenia reálnych problémov zo života u žiakov gymnázia aj prostredníctvom inovatívnych metód práce na hodine a zavedenie spolupráce s rodičmi žiakov, absolventmi školy, inými školami a odborníkmi z firiem, aby boli žiaci čo najlepšie pripravení pre život s rôznorodými zručnosťami a skúsenosťami.

Prepojenie vyučovacieho procesu s viacerými odborníkmi a reálnymi projektami z bežného života umožnilo žiakom rýchlejšie rozvíjať svoje zručnosti a pripravovať  sa na úspešnú budúcu kariéru.

Využívanie EduScrum metódy na hodinách dalo priestor rozvíjať jedinečnosť každého žiaka a využiť najväčšie talenty a najhlavnejšie Belbinove role jednotlivcov v tíme pre výsledok vlastnej skupiny. Učiteľ nepotrebuje písať so žiakmi písomky a pracovať s nimi pod stresom. Žiaci mali možnosť pracovať ako chcú, kedy a kde chceli a doviesť svoj projekt prostredníctvom EduScrum metódy do žiadaného cieľa v zadanom termíne.

Žiaci mali viac slobody v rozhodovaní sa, ako čo a kedy robiť, zároveň sa na nich prenieslo viac zodpovednosti a rozhodnutí, potrebovali sa naučiť lepšie spolupracovať a komunikovať, byť vnímavejší voči sebe i ostatným minimálne v tíme a rozvíjať kritické myslenie aj na hodinách informatiky a robotiky.

V rámci aktuálneho školského roka vzniklo ich nápadmi a rukami mnoho zaujímavých menších i väčších prác: robotických modelov ako aj prác využiteľných pre širokú verejnosť – rôzne webové interaktívne stránky a aplikácie, viacero PC hier v rôznych vývojových prostrediach, zaujímavé grafické editory, malé Edukarty pre Scratch a Microbit, vianočné a veľkonočné pozdravy, vtipné podcasty a moderné rozhlasové príbehy.