Škola: Základná škola s materskou školu Hladovka
Miesto: Hladovka
Ročník: 2022/2023
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ, výtvarná výchova, žilinský kraj

Cieľom projektu bolo zlepšenie jemnej motoriky u žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy prostredníctvom poznávania a rozvíjania remesiel typických pre región hornej Oravy.


Žiaci sa počas roka priebežne zoznamovali s remeslami typickými pre ich región, čím rozvíjali jemnú motoriku i poznanie regiónu. Aktivity boli rozložené do celého školského roka, aby korešpondovali s rytmom jednotlivých aktivít v škole i v obci. Do projektu boli primárne zapojení žiaci 6. a 7. ročníka, ale niektoré aktivity vyvolali v škole taký ohlas, že sa stali súčasťou popoludňajších aktivít i žiakov ostatných ročníkov. Postupne sa do akcií zapojili spoluprácou rodičia, starší žiaci, kolegovia a mnoho starých rodičov.

Žiaci prestali vnímať techniku ako zbytočný predmet, na ktorom je nuda, ale sami vyhľadávali rôzne výrobky na internete, nosili mi obrázky s otázkou, či by som to dokázala vyrobiť a naučila ich to.

Materiály na stiahnutie: