Činnostné učenie

Dnešné deti majú k dispozícií obrovské množstvo informačných zdrojov, a preto suché poskytovanie informácii verbálnou formou je pre nich nezáživné. Projektom reagujem na potrebu vedenia žiakov k tvorivému riešeniu úloh s vlastnými nápadmi, návrhmi riešení založenými na metóde objavovania s využívaním tvorivých prístupov činnostného učenia. […]

Čítanie nás baví

Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť projektové vyučovanie. Chceli sme, aby deti mali radosť z čítania a už od druhého ročníka sa naučili čítať s porozumením. Každý piatok sme […]

Do lesa hrať poďme sa

Prírodovedný program pre deti predškolského veku (3-6 rokov) a homeschoolerov 1. stupňa ZŠ, podporujúci rozvoj praktických zručností, znalostí a kreativity so zameraním na leadership. Cieľom projektu bolo, poskytnúť deťom bezpečné zázemie pre rozvoj líderských zručností a schopností a dopriať im slobodný priestor na rozvoj voľnej […]

Vytvorme si druhý domov

Škola sa často označuje za druhý domov, nakoľko v priestoroch školy trávia deti väčšinu času svojich dní a svojho života. Prostredie školy je veľmi dôležitým faktorom, ktorý vyplýva na vývoj, smerovanie detí/žiakov, ale aj pedagógov a ostatných zamestnancov školy. No namiesto toho, aby žiaci, deti dostali niečo hotové, […]

Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova

Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví. V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní schopností. Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť […]

Čo viem

V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky. Preto sme sa rozhodli odhaliť ich a rozvíjať, v oblastiach, ktoré sú nám blízke. Veľa sme pracovali so svojim osobným rozvojom a prekonali sme prekážky, ktoré nám stáli v ceste. Popri […]

Matematika konštruktívne

Cirkevná základná škola v Námestove učí matematiku tradičným štýlom výučby. Žiaci v triedach nemajú tento predmet nejako zvlášť radi, až sa postupne stáva neobľúbeným. Na hodinách matematiky chýba konštruktivistický prístup, poznatky sa podávajú zväčša hotové, chýba vlastný zážitok z objavovania poznatku. Cieľom tohto projektu bolo vzbudiť záujem […]

Montematika

Cieľom projektu bolo oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť s prácou s montessori materiálmi z matematiky. Vznikla podporná skupina jedenástich ľudí a facebooková skupina určená pre širšiu verejnosť. _x000D_ _x000D_ Projekt pomohol zatraktívniť vyučovanie matematiky na prvom stupni ZŠ a zlepšiť prospech žiakov (v porovnaní s ich […]