7 návykov úspešnej odbornej školy

Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a osobnostný rozvoj. Svojim projektom som chcela nenásilne implementovať hodnotové vzdelávanie v odbornej výučbe na strednej odbornej škole, prostredníctvom metódy “7 návykov”. Aktivity projektu boli zamerané […]

Komunikácia hrou

Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť úroveň sociálno-komunikačných zručností policajtov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Ako najčastejší problém policajných tímov sa uvádza slabo fungujúca komunikácia. Zážitková pedagogika dáva poslucháčom možnosti ponoriť sa do sveta „akože“. Tento svet im umožňuje si v bezpečnom prostredí vyskúšať nové spôsoby správania a […]

Brúsenie diamantu

Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt pomáhal žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, viesť ho k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a […]

Programovanie ako ho nepoznáme

Programovanie hardvéru umožňuje študentom vyvíjať hmatateľné produkty. Veľkou výhodou „fyzického zapojenia“ je pohľad na informatiku, ktorý podporuje kreativitu a učenie tým, že do procesu zapája myseľ aj telo. Mojou snahou v pedagogickom projekte bolo ukázať, ako je možné využiť malé programovateľné zariadenie BBC micro:bit vo vzdelávaní. […]

Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova

Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví. V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní schopností. Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť […]

Živý odkaz dejín – charakterové vzdelávanie v predmete dejiny regiónu

Zámerom môjho projektu bolo podnietiť k zmenám vo výchovno-vzdelávacom procese školy. Potreba zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci SOŠ Tisovec spočívala v potrebe prechodu od encyklopedických vedomostí k zručnostiam a schopnostiam potrebných pre život. Snahou školy bolo hľadať možnosti zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu najmä smerom k rozvoju […]

Vdýchnime spoločne našej škole život

Hlavným cieľom môjho projektu bolo zaktivizovanie činnosti Žiackej školskej rady, ktorá bola na škole niekoľko rokov len čisto administratívnou záležitosťou. _x000D_ _x000D_ Začiatkom školského roka 2020/2021 sa nám podarilo zvoliť členov ŽŠR. Prvé stretnutie prebehlo v online prostredí v novembri 2020 a v priebehu prvého […]