Škola: Obchodná akadémia Považská Bystrica
Miesto: Považská Bystrica
Ročník: 2022/2023
Kategórie: finančné vzdelávanie, stredné školy, trenčiansky kraj

Základom môjho projektu “Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým” je rovesnícke učenie. Cieľom projektu bolo rozvinúť komunikačné zručnosti, tvorivosť a kreativitu vybranej skupiny žiakov našej školy. Žiaci si osvojili základy lektorovania a na chvíľu sa stali odborníkmi v oblasti finančnej gramotnosti a filantropmi. Spoznali profesiu učiteľa z jeho pracovnej stránky a zažili pocit dobrovoľníctva. Žiaci základnej školy sa hravou formou zoznámili so základmi finančnej gramotnosti. Rozvinuli si svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti a zistili, že učiť ich môže aj niekto iný, ako ich učitelia. Zároveň sa mi podarilo zvýšiť  spoluprácu s mojimi kolegami a rozvíjať medzipredmetové vzťahy na škole. Zoznámila som sa so skvelými ľuďmi, ktorí poskytujú vzdelávanie mladým ľuďom.  Projekt zviditeľnil našu školu. V nasledujúcich rokoch plánujem v projekte pokračovať. Verím, že ním dokážem inšpirovať aj ostatných a rovesnícke učenie sa stane aktívnou súčasťou vyučovania na školách.

Projekt sa dá realizovať na akejkoľvek základnej a strednej školy napr. počas Dní finančnej gramotnosti. Môžu ho realizovať aj žiaci II. stupňa základnej školy pre svojich spolužiakov z I. stupňa resp. žiaci strednej školy III. ročníka pre I. ročník. Taktiež sa dá realizovať s obmenou témy napr. vyučovanie v oblasti ochrany životného prostredia, recyklovania, globálneho vzdelávania, kritického myslenia alebo akéhokoľvek iného predmetu či témy.

Materiály na stiahnutie:

Súbor materiálov - Deti deťom