Škola: Gymnázium Púchov
Miesto: Púchov
Ročník: 2022/2023
Kategórie: riadenie školy, stredné školy, trenčiansky kraj

Projektom “Kto som, kam kráčam?” som chcel dosiahnuť zmenu práce triedneho učiteľa v štyroch vybraných triedach (I.B, kvinta, II.B, sexta) s orientáciou na systematickosť práce triedneho učiteľa so žiakmi, individualizáciu práce s jednotlivými žiakmi a zvýšenie sebapoznania každého žiaka a cieľavedomosti žiakov vybraných tried. Spracoval som dokumenty: “Sprievodca práce triedneho učiteľa”, “Portfólio učiteľa”, “Portfólio žiaka” a “Zoznam triednych a  školských aktivít”.

Motivácia žiakov vybraných tried k organizácii viac ako 12 rozmanitých triednych a školských aktivít, ktoré majú potenciál vytvoriť rámec tradícií školy a Školského parlamentu. Cieľom aktivít je posilnenie samostatnosti a zodpovednosti žiakov, cieľavedomosti, a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov.

Materiály na stiahnutie:

Sprievodca práce triedneho učiteľa