Katarína Michalíková

Pochádza z Levíc, ale už od roku 1998 pobýva v Nitre. Najskôr ako študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, teraz ako učiteľka na základnej škole. Vyštudovala dejepis, politológiu a anglický jazyk. Vďaka metóde CLIL na škole prepája dejepis s anglickým jazykom. Ako triedna učiteľka už svojich žiakov povodila po […]

Stanislava Opátová

Pochádzam z baníckeho mesta Handlová. PF – učiteľstvo pre 1. stupeň som vyštudovala v Nitre. 3 roky som učila v Prievidzi, potom som sa vydala a presťahovala na Oravu. Tu v Nižnej žijeme už 26 rokov. Mám dve dospelé dcéry, ktoré študujú v zahraničí, čo mi umožňuje opäť všetok voľný čas […]

Viera Máša Orogváni

Vyštudovala som filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a špeciálnu pedagogiku na Univerzite Karlovej v Prahe. Často sa ma ľudia pýtali, že čo z toho chcem vlastne robiť a čím chcem byť. Mám rada obidve zamerania. Nielen že sa nevylučujú, vedia sa dohodnúť, spolupracovať, dopĺňať a […]

Marta Páleníková

Pochádzam z Moravy a riadim sa heslom: „Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství na štěstí!“ Najväčšou hodnotou je pre mňa rodina. Po dlhej materskej dovolenke pri 6 deťoch som sa dokázala vrátiť k učeniu a pridala sa k tímu v škole Felix. Naším spoločným cieľom je, aby deti […]

Petra Psotová

Vyštudovala som učiteľstvo biológie a chémie na Trnavskej univerzite. Už počas štúdia som inklinovala k inovatívnym metódam vo vyučovaní. Momentálne učím na základnej škole v Trnave, kde sa snažím k výučbe pristupovať neformálne. Pre žiakov pripravujem exkurzie, zážitkové učenie, tematické dni, učenie na stanovištiach a i.   Mojou […]

Silvia Szabóová

Po štúdiu na Strednej pedagogickej akadémii v Leviciach začala pôsobiť ako vychovávateľka v Školskom klube detí na Základnej škole Rozmarínovej v rodnom meste Komárne. Popri práci a neskôr materskej dovolenke začala externe študovať učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. Návrat do práce po […]

Zuzana Tabačáková

Pochádzam z Trstenej, ale vydala som sa do Oravského Bieleho Potoka, kde oceňujem ticho a prírodu. Učiteľstvo pre 1. stupeň som ukončila na PF UKF v Nitre. Na trvalú pozíciu učiteľky som sa dostala až po šiestich rokoch. Počas čakania a hľadania som vyskúšala rôzne […]

Peter Uhrin

Pochádza z Rimavskej Soboty, ale už štvrtý rok žije v Bratislave. Študoval v Banskej Bystrici na PF UMB učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia/etická výchova/občianska výchova. Teraz učí na základnej škole a veľmi ho to baví. Myslí pozitívne a často sa v škole (aj mimo nej) usmieva. […]