Anna Jančová

Celoživotná Považskobystričanka, mama dvoch dospelých detí, psa a mačky. Odmalička ma priťahovalo slovo a reč v akejkoľvek podobe. Vyštudovala som trojkombináciu ruština – hudobná – angličtina v Banskej Bystrici. Takmer 20 rokov som učila jazyky na stredných školách na Považí. Venovala som sa spolupráci so zahraničnými školami a študentskému […]

Michal Vrba

Vyštudoval marketing a 12 rokov pracoval v mediálnej agentúre. Už od strednej školy pôsobil ako vedúci v denných táboroch a práca s deťmi a mládežou ho bavila. Od svojich 11tich rokov podľahol čaru šachovej hry. V roku 2012 zakladá spolu s manželkou Bratislavskú šachovú akadémiu. […]

Iveta Barková

Pochádzam z malého mesta pri Bratislave – Senec, a hoci som mala príležitosť žiť aj v iných krajinách, vždy ma to ťahalo domov. Vyštudovala som dejepis a slovenčinu na FiF UK v Bratislave, neskôr aj moderné dejiny na CEU v Budapešti. Akademická kariéra ma nelákala, chcela som učiť. A tak som učila […]

Miriama Glovňová

Pochádza zo Žiliny, ale rozhodla sa študovať v Nitre. Už počas magisterského štúdia sociálnej pedagogiky a anglického jazyka pracovala ako dobrovoľníčka v detskom domove v Seredi. Keďže sa jej povinnej pedagogickej praxe málilo, pôsobila už počas štúdia aj ako lektorka anglického jazyka v dvoch materských a v jazykových […]

Katarína Jakubcová

Katarína Jakubcová je energická a pozitívna osôbka, ktorá svojím úsmevom vždy rozžiari hodiny angličtiny, psychológie či občianskej náuky. Tri roky pôsobila ako učiteľka ESL v Severnej Karolíne v USA, kde nadobudla veľa skúseností s prácou so žiakmi inej národnosti a kultúry.   Najviac ju napĺňa práca, knihy, divadlo, […]

Nika Kvaššayová

Pochádzam z Detvy a 4. rok študujem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo informatiky a anglického jazyka. Okrem toho pracujem na Základnej škole Jána Bakossa ako učiteľka informatiky.   Na základnej škole som mala veľké šťastie (nielen) na moju triednu učiteľku. Bola vždy vysmiata, ale aj […]

Zuzana Kráľová

Vyštudovala odbor učiteľstvo hudobno-dramatického umenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Žije v Prievidzi, ale ako doma je aj na Liptove či v Nitre. Učí na konzervatóriu v Topoľčanoch umelecké (napr. herecká tvorba, umelecký prednes) ale aj pedagogické predmety (metodika a didaktika hlavného odboru štúdia, […]

Adriana Macková

Po matematicko-fyzikálnej fakulte som namiesto učiteľovania išla do komercie. Odtiaľ postupne na 3 materské. S troma ratolesťami a dvojročnou dobrovoľníckou skúsenosťou v o.z. MOST som sa vrhla na učiteľovanie, aby som si na vlastnej koži vyskúšala aké krásne a ťažké je toto povolanie. No a […]

Slavomír Matejka

„…jednu vodku!“ Možno mala byť pomyslenou BODKOU, keď si mi definitívne povedala – KONIEC. Po chvíli boli BODKY DVE: a ja som hľadal vysvetlenia. TRI BODKY mi osvetlili nekonečné množstvo možností… …a zrazu na stole stála ďalšia VEĽKÁ BODKA na krídlach malej lienky. Tak som […]

Jana Marcineková

Pochádzam zo Zvolena. Vyštudovala som učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na UKF v Nitre. Po vysokej škole som nastúpila ako učiteľka a dnes je to už viac ako 25 rokov. Pravidelne sa vzdelávam, veľa čítam a načúvam.   V súčasnosti pôsobím v súkromnej škole BakomI v Banskej Štiavnici… Snažím sa vytvárať […]