Monika Perecárová

Monika pochádza z Veľkého Rovného. Učiteľstvo vyštudovala v Banskej Bystrici. Svoj doterajší aj súčasný život žije v magickom svete kníh. V tom prvom boli odhora – nadol a oddola – nahor poukladané vo vysokých policiach – Artforum. V tom druhom kraľuje lev, ale nie je […]

Veronika Suváková

Pochádza z Bratislavy. Je skautka telom i dušou. Paralelne študovala na Pedagogickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. Obe štúdiá skončila s titulom Bc., po ktorom nastúpila na materskú „dovolenku“. Od septembra sa chystá dokončiť magisterské štúdium. Vďaka skautingu v sebe objavila vášeň k cestovaniu, spoznávaniu nových kultúr a hlavne ľudí. Po […]

Dagmar Svoreňová

Pochádza z Banskej Bystrice, ale už 20rokov žije, pracuje a učí v Nitre. Študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave predmety geografia- telesná výchova a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  anglický jazyk a literatúru. Má rada deti, ich detský svet a uvažovanie, ktoré je často motiváciou k uskutočneniu nových projektov. Neobsedí […]

Martin Štubňa

Pochádza z Nitry, momentálne už takmer rok žije v Banskej Štiavnici. Vyštudoval učiteľstvo matematiky a fyziky, neskôr sa zaoberal témou počítačom podporovaných experimentov na vyučovaní fyziky. Počas štúdia sa zúčastnil stáže v Centre for Microcomputer Applications v Amsterdame, kde sa venoval príprave počítačom podporovaných aktivít pre stredné školy. Momentálne učí […]

Martina Štesková

Narodila sa síce v hlavnom meste, ale pomerne rýchlo sa usadila v strede Slovenska, kde žije, učí, tvorí, tancuje, či stretáva sa s príjemnými ľuďmi viac ako polovicu života. Jej rodina je veselá, živá a v neposlednom rade veľmi inšpiratívna. Vyrastala v Bratislave, ale vďaka fantazírovaniu dedka, babky a ostatných členov rodiny […]

Petra Strigáčová

Vyštudovala som učiteľstvo germanistiky a filozofiu na FiF UK v Bratislave a už pred tými cca 10 rokmi som sa netajila tým, že by som rada učila a napriek tomu, že som si vyskúšala aj slušne platenú prácu v kancelárii, asi pre mňa nebola dosť […]

Ibolya Straussová

Ako 5-ročná sa presťahovala s rodinou z malej dedinky do Košíc, no život na vidieku označuje ako „moje šťastné detstvo“ a doteraz má blízko k prírode, tradičným hodnotám. V Prešove vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ, kvalifikáciu si rozšírila o etickú výchovu, informatiku a anglický jazyk. Od septembra je riaditeľkou v novej ZŠ […]

Jozef Sopoliga

Študoval matematiku, fyziku a informatiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas štúdia ako aj po jeho skončení sa venoval práci s mládežou, či už ako dobrovoľník v mládežníckych organizáciách alebo ako učiteľ v školách, kde mal, možnosť vyučovať žiakov od prvého ročníka základnej školy až po gymnázium. V roku 2004 […]

Zuzana Révészová

Narodená v Košiciach, kde žije a pracuje. Manželka stáleho manžela, mamka dvoch dospelých detí – sociologičky a pankáča . Absolventka učiteľstva 1.-4. v Prešove a psychopédie. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ. Po 15-tich rokoch učenia sa jej podaril fínsky model odchodu zo školstva do Nadácie otvorenej spoločnosti. […]

Ľubica Noščáková

Som učiteľka, ktorá sa rada učí. Matka, ktorá objavuje svet spolu so svojimi deťmi. Žena najlepšieho manžela na svete. Blogerka. Kinhomilka. Dobrovoľníčka . Žena, ktorá má množstvo vedomostí a zručností v oblasti učenia (sa), zdravého životného štýlu, detského práva, alternatívneho učenia, tvorby tréningových modulov rôzneho […]