Čítanie nás baví

Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť projektové vyučovanie. Chceli sme, aby deti mali radosť z čítania a už od druhého ročníka sa naučili čítať s porozumením. Každý piatok sme […]

Nie sú body ako body

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov. Žiaci sú hodnotení v štyroch oblastiach: viem – dokážem – komunikujem – snažím sa. […]

Brúsenie diamantu

Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt pomáhal žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, viesť ho k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a […]

Trinásta záhrada

O Trinástej záhrade Tento mikroprojekt má tajuplný názov Trinásta záhrada. V strede našej školy bolo odjakživa átrium so stromami a s betónovou plochou. Vídavala som ho priamo z našej učebne biológie a hnevalo ma, že miesto s takým potenciálom sa pre žiakov vôbec nevyužíva. A tak mi napadlo vytvoriť tam […]

Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny… Pokúsime sa spoločne cez rôznorodé aktivity objaviť v každom dieťati jeho talent a potenciál, ktorý by vedel využiť a rozvíjať počas celého roka. Verím, že sa deťom postupne […]

Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému

Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému je projekt, ktorý ponúkne pre školy, učiteľov a rodičov formou e-booku overené návody, postupy a činnosti toho, ako sa môžu stať rodičia súčasťou vzdelávania svojich detí v rámci školského systému.  E-book vznikne zverejnením činností CZŠ Narnie, ktorá je v tomto úspešná […]

Vytvorme si druhý domov

Škola sa často označuje za druhý domov, nakoľko v priestoroch školy trávia deti väčšinu času svojich dní a svojho života. Prostredie školy je veľmi dôležitým faktorom, ktorý vyplýva na vývoj, smerovanie detí/žiakov, ale aj pedagógov a ostatných zamestnancov školy. No namiesto toho, aby žiaci, deti dostali niečo hotové, […]

Čo potrebujú Janíčko a Marienka, aby sa nestratili v lese

Janíčko a Marienka. Rozprávková klasika. Alebo príbeh o nepripravenosti na život tam vonku s takmer tragickým koncom, ktorý vyvoláva znepokojivé otázky. Čo mali vedieť predtým, ako sa vyberú do lesa? Mali dostatočne rozvinutú schopnosť sebaovládania? Poznali svoje silné stránky? A iné, no možno najdôležitejšie: pripravili […]

Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova

Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší i menej pohybliví. V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní schopností. Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť […]