Škola: CZŠ Narnia, Beňadická 38
Miesto: Bratislava
Ročník: 2016/2017

Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému je projekt, ktorý ponúkne pre školy, učiteľov a rodičov formou e-booku overené návody, postupy a činnosti toho, ako sa môžu stať rodičia súčasťou vzdelávania svojich detí v rámci školského systému.  E-book vznikne zverejnením činností CZŠ Narnie, ktorá je v tomto úspešná a zároveň ale bude súhrnom toho, čo jedna trieda – rodičov a učiteľov ich detí v tomto spolu zažila.

Materiály na stiahnutie:

E-book Inklúzia rodičov