Učitelia v akcii

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s nadšením pre vzdelávanie, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich a radi by ste na svojom profesijnom rozvoji naďalej pracovali, pridajte sa k nám.

V Komenského inštitúte podporujeme zanietených učiteľov aj v týchto časoch a preto štartujeme nový cyklus mesačných online vzdelávacích blokov pod vedením špičkových slovenských a českých lektorov.

Pokiaľ chcete premeniť svoju triedu na dielňu plnú radosti, osvojiť si nové nástroje na rozvoj klímy v triede a riešenie konfliktov, inšpirovať sa vo výučbe vonku, alebo naučiť sa ako zvládať náročné situácie v triede či zborovni, Učitelia v akcii ponúkajú interaktívny mesačný vhľad a priestor na spoločné učenie sa, individuálnu prácu aj konzultácie s mentorom.

O vzdelávacom online projekte

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, ktorý každý mesiac, od marca do júna 2021, ponúka samostatný uzavretý vzdelávací blok zameraný na jednu tému.

Každý mesačný blok začína online prednáškou, kde sa dozviete základné princípy a teoretické východiská. Nasleduje interaktívny workshop kde si môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Z neho budete odchádzať so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe, pričom je možné využiť konzultácie s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok bude ukončený záverečným stretnutím uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcií obsahuje:

 • 1 úvodnú prednášku o základných princípoch a teoretických východiskách
 • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
 • Individuálna práca v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • Konzultácia s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
 • Záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Spolu 8 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Učitelia v akcii je vzdelávanie otvorené učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentkám a študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Našim cieľom je ponúknuť podporu a rozvoj vo vzdelávaní aj v tejto dobe, keď prezenčné semináre a kurzy nie sú možné. Zároveň očakávame, že sa získané
zručnosti prejavia a zúžitkujú vo výučbe a budú posúvané ďalej kolegom a žiakom.

Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má potenciál vzájomnej inšpirácie a zdieľania rôznorodých skúseností z rôznych vzdelávacích kontextov. Každý mesačný vzdelávací blok je otvorený pre max. 26 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na interaktivitu, prácu v skupinách a individuálny prístup lektora.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale akceptujeme prihlášky aj po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Podmienky absolvovania

1. Zúčastniť sa

 • úvodnej online prednášky
 • aktívna účasť na interaktívnom poldennom webinári (4-hodinový poobedný blok)
 • na záverečnom hodnotiacom stretnutí skupiny

2. Aplikovať v praxi

 • individuálna práca v rozsahu cca. 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultácia s mentorom – skúseným pedagógom z praxe

3. Zdieľať skúsenosti

 • Ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa danej témy a získané nástroje a zručnosti so svojimi kolegami zo školy – či už prostredníctvom otvorenej hodiny, poskytnutím informácií na spoločnej porade…

 

Témy a lektori

Posilnené učiteľky a učitelia

Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Potrebujeme tiež rozumieť, ako funguje dynamika moci, aby sme zvládali aj náročnejšie ľudské interakcie. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako „silnejšiu“ než sme v danom momente my sami. Vtedy sa „zobúdzajú“ naši vlastní draci a nechtiac môžeme robiť tzv. mocenské fauly.

Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole. Len keď používame svoju moc vedome, môže sa stať naozaj efektívnou.

Sylvia Ondrisová

Spolu s kolegyňami vedie Inštitút Procesovej práce na Slovensku, ktorý poskytuje vzdelávanie v oblasti psychoterapie, osobného rozvoja a facilitácie skupinových konfliktov. Od roku 1997 spolupracovala s MVO Občan a demokracia a PDCS – ako lektorka viedla školenia zamerané na komunikačné zručnosti v kontexte ľudských práv pre učiteľov a učiteľky, políciu či zbor justičnej stráže.

V súčasnosti pracuje ako terapeutka, koučka a lektorka so záujmom o nové formy líderstva, riešenie konfliktov a vedomú prácu s mocou. Rada podporuje rozvoj potenciálu ľudí a zmenu v oblasti zabehaných, už nefunkčných postojov. Žije v Bratislave, má rada lesy a jazdu na koni.

Lenivé učiteľky a učitelia

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Workshop ukáže pedagógom ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou baviť a tento workshop k tomu môže veľmi účinne a prakticky napomôcť.

Robert Čapek

Pracuje pro rôzne inštitúcie a školy ako lektor. Je odborníkom na didaktiku, vzdelávanie a pedagogickú psychológiu. Napísal množstvo učebných textov,
popularizačných a odborných článkov a učebníc. Medzi významné monografie, ktoré vydal je napr. Moderná didaktika, Lenivý učiteľ, Triedna klíma a školská klíma, Učiteľ a rodič: spolupráca, triedna schôdzka, komunikácia.

Komunikácia, klíma, konflikty

Riešiť vzťahy so študentmi, rodičmi a kolegami nie je jednoduché. A robiť ešte aj na diaľku cez monitor už vôbec nie. Držať sa cieľov, udržiavať pozornosť, riešiť konflikty, chápať motívy druhých, udržať si dobré vzťahy, strážiť hranice aj dávať slobodu. Toľko vecí naraz a ešte niekedy aj so skupinou. Počas vzdelávacieho bloku si ukážeme niekoľko postupov, komunikačné aj facilitačné techniky, ktoré pomáhajú zvládať seba aj druhých aspoň o kúsok elegantnejšie.

Aleš Bednařík

Aleš Bednařík je vyštudovaný psychológ a celý život sa ďalšiemu štúdiu psychológie venuje. Vyše 25 rokov vedie soft-skills tréningy – na komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, vedenie porád a workshopov, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie hodnotiaco-motivačných rozhovorov a ďalšie komunikačné témy. Aleš je humanista, optimista a snaží sa riadiť kritickým myslením. Nielen téma šťastia, ale aj mnohé iné psychologické témy ako komunikácia, emócie aj riešenie konfliktov sú často posplietané mýtmi a iracionálnymi presvedčeniami. Na školeniach, workshopoch a prednáškach sa okrem rozvoja poznania a zručností venuje aj odstraňovaniu mýtov.

Učiteľky a učitelia v teréne

Blok vás prevedie cez výskumy, doporučenia i námety pre prenášanie jednotlivých predmetov a medzipredmetových blokov von do terénu, záhrady, prírody. Budeme spoločne búrať bariéry, ktoré výučba vonku prináša, budeme sa navzájom inšpirovať, hľadať najvhodnejšie metódy, pomôcky aj formy výučby. Budeme sa pohybovať na prvom aj druhom stupni, prinášať osvedčené námety a nápady, ale budeme hľadať a vytvárať aj nové učebné celky vyučované vonku za školou.

Martin Kříž

Pobytu detí vonku v prírode sa venuje celý život, či už dobrovoľne ako vedúci oddielov, táborov, šéf detskej organizácie či profesionálne ako vedúci ekocentra. Vzdeláva učiteľov a píše metodiky, ktoré pomáhajú učiteľom aj oddielovým vedúcim učiť a vzdelávať sa v záhrade a v prírode, skúmať a vnímať prírodu. Tvorí výučbové programy pre deti a snaží sa všetkými prostriedkami motivovať učiteľov, aby vyšli s deťmi von do prírody a učili sa s nimi vonku.

Online bezpečne a efektívne

Šokujeme či neprekvapíme vás informáciami, čo naozaj robia deti na internete podľa našich prieskumov a 12 ročných skúsenosti z práce a prevencii s deťmi. 

Zažijete praktické ukážky a vyskúšate si pracovné listy a nápady na vyučovanie priamo s deťmi. Pozrieme sa na dištančné či online učenie a vzdelávanie a jeho pravidlá, ktoré treba dodržiavať a pritom nájsť pre deti pútavú formu učenia. 

Položíme si otázku: čo deti na internete robia a vieme vlastne prečo? v snahe o chápanie a vnímanie potrieb detí v kontexte internetu. 

Budeme sa venovať bezpečnosti na internete pre deti a zvlášť ako ochrániť deti pred nástrahami a čo je v našich silách učiteľov, rodičov, aby sme správne vytvárali kontrolu s dôverou.

Mária Tóthová Šimčáková

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi  sa venuje už 27 rokov.  Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. Je členkou Rady pre reklamu ako odborník na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje  a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež, rodičov. Je odbornou garantkou programu detinanete.sk v problematike digitálnej gramotnosti  a zodpovedného prístupu detí aj rodičov k používaniu technológii. Pracuje s projektom sebadôvery Dove pre dievčatá, matky a všetky deti, ktoré potrebujú obstáť v modernom svete. V r.2020 bola nominovaná na Slovenku roka 2020 v kategórii Zdravotníctvo.

Harmonogram

Marec

Téma: Posilnený učiteľ Lektor: Sylvia Ondrisová

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 3.3.2021

Na prednáške sa dozviete:

 • prečo je užitočné sa venovať práci s mocou/silou/autoritou
 • ako funguje dynamika moci – kedy a prečo sa zobúdzajú naši „draci“
 • čo sú hlavné aspekty tzv. mocenskej inteligencie – PI (power intelligence)

Počas webináru si vyskúšate:

 • ako spoznávať a používať svoju osobnú silu a vnútorné zdroje
 • metódy na zvládanie svojich silných emócií – „drakov“
 • možnosti zvládania náročných interakcíí so žiakmi/rodičmi/kolegami

 

Domáce zadania vám pomôžu:

 • vyskúšať si teóriu i cvičenia priamo v praxi
 • spoznať a skúsiť po novom zvládať situácie, ktoré vás najčastejšie vyhodia z rovnováhy…

 

Záverečné stretnutie bude venované:

 • vašim skúsenostiam a vzniknutým otázkam
 • tipom na psychohygienu a vyvažovanie zdrojov

Apríl

Téma: Lenivý učiteľ Lektor: Robert Čapek

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 13.4.2021

Na prednáške sa dozviete:

 • hlavné zásady stratégie Lenivého učiteľa a ako ju realizovať v školskej triede
 • ako prakticky rozvíjať klímu v triede pestrou didaktikou, podporujúcim hodnotením, symetrickou komunikáciou, férovými pravidlami a zásadnou participáciou žiakov

 

Počas webináru si vyskúšate:

 • hlavne to, aké otvorené je vaše myslenie o pedagogických záležitostiach. Pokiaľ áno, tak sebareflexiu, nakoľko je vaša výučba moderná, kvalitná a podporná.

 

Domáce zadania Vám pomôžu overiť si pochopenie stratégie Lenivého učiteľa.

Záverečné stretnutie bude venované prezentácii vlastného uchopenia stratégie, reflexii a sebareflexii vlastného prístupu.

Apríl - máj

Téma: Online bezpečne a efektívne Lektor: Mária Tóthová Šimčáková

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 22.4.2021

Na prednáške sa dozviete základné informácie o projekte Deti na nete. Šokujeme (a možno neprekvapíme) vás informáciami, čo robia naše deti na internete podľa našich prieskumov a 12 ročných skúseností práce a prevencii s deťmi. Pozrime sa na to číslami aj informáciami, aj v kontexte doby online vyučovania, ktoré aktuálne zažívame.

Počas webinára si vyskúšate praktické ukážky, pracovne listy a nápady na vyučovanie priamo s deťmi, aj videoprojekcie našich činnosti v projekte detinanete.sk. Pozrieme sa na dištančné či online učenie a vzdelávanie a jeho pravidlá, ktoré treba dodržiavať a pritom nájsť pre deti pútavú formu učenia. Položíme si otázku “čo deti na internete robia a vieme vlastne prečo?” v snahe o chápanie a vnímanie potrieb detí v kontexte internetu. Preberieme si podrobnejšie nástrahy a riziká, ktoré tam sú a či sa im deti vedia primerane vyhnúť, dokonca ich zvládnuť.

V domácich zadaniach vás vyzveme na vytvorenie zoznamu www stránok, čiže snaha o kvalitnú informatiku + učiteľ každého predmetu by mal mať svoj zoznam, aby deti mohli pracovať s online doporučenými stránkami, či nástrojmi. Budeme vytvárať zaujímavé a nové pracovné listy na podporu správnych návykov na internete.

Záverečné stretnutie bude venované bezpečnosti na internete pre deti a zvlášť ako ochrániť deti pred nástrahami a čo je v našich silách učiteľov, rodičov, aby sme správne vytvárali kontrolu s dôverou.

Máj

Téma: Komunikácia, klíma, konflikty Lektor: Aleš Bednařík

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 6.5.2021

Na prednáške sa dozviete:

– prečo sú videohovory také náročné – psychika, vnímanie a online kontakt

– čo sú spôsoby, ktoré pomáhajú urobiť videohovory viac ľudské

 – prečo sú konflikty nevyhnutné, prečo nás emocionálne tak dráždia

Počas webináru si vyskúšate rôzne komunikačné a konfliktologické taktiky zvládania konfliktov, zvládanie emocionálnych reakcií, ako oddeliť konflikty od problémov, pozrieme sa na situácie, ktoré v škole alebo počas online vyučovania zažívate.

Domáce zadania Vám pomôžu zamerať svoju pozornosť na svoje reakcie a na zvládnutie konfliktných vyjadrení študentov a rodičov, kolegov, či nadriadených.

Záverečné stretnutie bude venované zdieľaniu skúseností s uplatňovaním nových taktík aj postojov ku konfliktným situáciám.

Jún

Téma: Učiteľ v teréne Lektor: Martin Kříž

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 2.6.2021

Na prednáške sa dozviete:

 • Čo hovoria o učení vonku a jeho prínosoch výskumy? Prečo sa máme učiť vonku?
 • Čo nám bráni chodiť von a ako tieto prekážky prekonávať?
 • V čom je učenie vonku iné od výučby v triede?
 • Kam ďalej: význam senzitivity, bádateľsky orientovaná výučba vonku.

 

Počas webináru si vyskúšate:

 • preniesť váš predmet či jednotlivé vzdelávacie výstupy von
 • prepájať teóriu s praxou a vedomosti aplikovať
 • ako na pomôcky, skupinovú prácu, využitie rôznych prostredí

 

Domáce zadania vám pomôžu:

 • pripraviť celodennú výučbu vášho predmetu vonku v prírode
 • navrhnúť špecifické pomôcky
 • zistiť, ako na tom som, kam sa môžem posunúť

 

Počas záverečného webináru budete môcť:

 • zdieľať vaše úspechy aj neúspechy počas individuálnej práce
 • získať spätnú väzbu od lektora na vašu prácu
 • vypočuť si skúsenosti iných účastníkov

 

Organizačné pokyny

Úvodné prednášky budú streamované na facebokovom profile Komenského inštitútu a budú verejne dostupné.

Pre absolvovanie celého vzdelávacieho bloku je potrebné sa vopred prihlásiť (viď odkaz na formulár nižšie). Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale aj pár dní po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Potvrdenie vybratia do vzdelávacieho bloku Vám finálne potvrdíme minimálne 4 dni pred termínom uzavretého workshopu.

Vybraní účastníci sa zaväzujú zúčastniť sa všetkých častí mesačného vzdelávacieho bloku v stanovených termínoch. Pred prihlasovaním zvážte koľkých vzdelávacích tém sa máte kapacitu reálne zúčastniť. T.j. môžete sa kľudne prihlásiť len na vzdelávací blok v marci a nemusíte sa hlásiť na ďalšie mesačné bloky. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Prednášky a webináre v projekte Učitelia v akcii prebiehajú v online priestore cez aplikáciu Zoom. Účasť na vzdelávaní si preto vyžaduje stabilné pripojenie na internet a základné zručnosti práce s počítačom. Nakoľko budú prebiehať interaktívne aktivity a práca v skupinách, potrebuje mať každý účastník funkčnú a zapnutú kameru a mikrofón, aby sa mohol zapájať a byť súčasťou skupiny.

Pre vybraných účastníkov bude vzdelávanie bezplatné.