Učitelia v akcii

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov. Ľudí s nadšením pre vzdelávanie, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich a radi by ste na svojom profesijnom rozvoji naďalej pracovali, pridajte sa k nám.

V Komenského inštitúte podporujeme zanietených učiteľov, a preto štartujeme nový cyklus mesačných online vzdelávacích blokov pod vedením špičkových slovenských lektorov.

Počas vzdelávacích blokov získate informácie a nástroje ako, ktoré vám v praxi pomôžu ako:

 • ukázať deťom a žiakom ako selektovať či vstrebávať množstvá informácií
 • ich naučiť prijímať informácie a porozumieť im
 • si zachovať triezvu hlavu a viesť zdravú diskusiu
 • viesť hodnotové témy v triede
 • vyučovať o životnom prostredí v prepojení na iné vyučovacie predmety

O vzdelávacom online projekte

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, ktorý od februára do mája 2022 ponúka každý mesiac samostatný uzavretý vzdelávací blok zameraný na jednu tému.

V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Odídete z neho so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe. Domáce zadanie môžete konzultovať s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok ukončí záverečné stretnutie uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcií zahŕňa:

 • úvodný streamovaný webinár o základných princípoch a teoretických východiskách
 • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
 • individuálnu prácu v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultáciu s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
 • záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Pre koho je vzdelávanie určené?

Učitelia v akcii je vzdelávanie otvorené učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentkám a študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Našim cieľom je ponúknuť podporu a rozvoj vo vzdelávaní aj v tejto dobe, keď prezenčné semináre a kurzy nie sú možné. Zároveň očakávame, že sa získané zručnosti prejavia a zužitkujú vo výučbe a budú posúvané ďalej kolegom a žiakom.

Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má potenciál vzájomnej inšpirácie a zdieľania rôznorodých skúseností z rôznych vzdelávacích kontextov.

Každý mesačný vzdelávací blok je otvorený pre max. 26 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na interaktivitu, prácu v skupinách a individuálny prístup lektora.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale akceptujeme prihlášky aj po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Podmienky absolvovania

1. Zúčastniť sa

 • úvodnej online prednášky
 • aktívna účasť na interaktívnom poldennom webinári (4-hodinový poobedný blok)
 • na záverečnom hodnotiacom stretnutí skupiny

2. Aplikovať v praxi

 • individuálna práca v rozsahu cca. 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultácia s mentorom – skúseným pedagógom z praxe

3. Zdieľať skúsenosti

 • Ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa danej témy a získané nástroje a zručnosti so svojimi kolegami zo školy – či už prostredníctvom otvorenej hodiny, poskytnutím informácií na spoločnej porade…

 

Témy a lektori

Ako pripraviť žiakov na život v informačnej dobe a pomôcť im porozumieť svetu

Médiá sa veľmi menia vo svete, ktorý je plný skreslených informácií. Samy o sebe sú tovar a v očiach mnohých strácajú na dôveryhodnosti. Stručnosť je v rýchlej dobe dobrý sluha, ale zlý pán. Je potrebné pochopiť, čo podporuje to, že nevieme na prvý pohľad zistiť, či ide o pravdu alebo nie. Súčasne je potrebné hovoriť o tom, že samozrejmosťou nie je ani formulovanie „opráv“ a napomenutí tých, ktorí šíria dezinformácie nevedomky alebo nie so zlým úmyslom. 

 

Pozrieme sa, čo dokážu clickbaitové titulky, texty, fotografie, videá, statusy, ktoré sa šíria s prvotným zlým úmyslom. A nájdeme nástroje a weby, ktoré pomáhajú v boji s konšpiráciami – tak, aby ste si ich ako učitelia osvojili a vedeli cez cvičenia posunúť žiakom a študentom. 

Budeme sa snažiť nájsť cestu, ako podnietiť žiakov a študentov, aby sami hľadali a našli cestu k overovaniu informácií a kultivovaniu diskusie na internete. 

Marie Stracenská

Venuje sa rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Pôsobí v oblasti komunikácie, kontaktu s médiami, práce s textom, práce s hlasom, PR a marketingu. Je bývalá novinárka – ako redaktorka a moderátorka pôsobila v Slovenskom rozhlase, Televízii TA3, kde sa stala vedúcou vydania spravodajstva a na tomto poste pôsobila neskôr v Slovenskej televízii a v Televízii Markíza. 

Kritické myslenie - ako diskutovať o zložitých a výbušných témach

Existujú témy, ktoré zaručene rozvíria silné emócie a vášne, či už v spoločnosti, alebo v triede. Často ide o témy dotýkajúce sa hodnôt, strachu z neznámeho, či témy vyvolávajúce pocit ohrozenia. Na kurze si vyskúšame, ako sa o takýchto témach rozprávať, aby diskusia bola konštruktívna a nezmenila sa na hádku, aby sa nikto v triede necítil vylúčený alebo urazený.

Ján Markoš

Lektor kritického myslenia. Vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 2013 až 2016 viedol Sokratov inštitút. Je autorom kníh Sila rozumu v bláznivej dobe, Medzi dobrom a zlom, Bližšie k sebe. Je šachovým veľmajstrom a trénerom.

Jeho kniha Pod hladinou: 33 kapitol o tajomstvách šachu získala v roku 2018 od Anglickej šachovej federácie prestížnu Cenu za knihu roka (Book of the Year Award). V roku 2020 napísal s najlepším českým šachistom Davidom Navarom knihu Tajná přísada.

Ako na environmentálnu výchovu prakticky?

Klimatická zmena je tu. Ako sa neutopiť v mori problémov životného prostredia? A prečo len učiť o životnom prostredí nestačí? Rôzny vek, rôzne vyučovacie predmety, školy v obciach aj mestách – týka sa to nás, všetkých. Aj slovenčinárok, informatikov a telocvikáriek.

Aké kroky je potrebné urobiť? Pozdieľame skúsenosti z praxe.

Zuzana Gallayová

Vyštudovala Fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, kde učí vyše 20 rokov. V predmetoch Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie ju baví prepájať informácie s praktickými skúsenosťami a sprevádzať študentov ich posunmi. Od roku 2019 vedie na Živici program Zelená škola. Spoluautorka knihy Environmentálna výchova v súvislostiach, spoluzakladateľka vzdelávacieho programu Živice Sokratov inštitút.

 

Harmonogram

Február

Téma: Ako pripraviť žiakov na život v informačnej dobe a pomôcť im porozumieť svetu Lektor: Marie Stracenská

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 2.2.2022.

Spolu 7 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Na prednáške sa dozviete: 

 • ako fungujú médiá, čo sú zdroje ich informácií, a čo je pre obsah a formu kľúčové
 • odkiaľ čerpáme informácie my ako prijímatelia a ako sa mediálny svet dramaticky mení 
 • pozrieme sa na konkrétnu tému, ako ju uchopilo seriózne a menej dôkladné médium
 • preberieme dôsledky nesprávnej práce s informáciami
 • povieme si, ako rozoznať „čisté stránky“ a ako pracovať s ľuďmi presvedčenými o omyloch

Počas webinára si vyskúšate:

 • prácu s konkrétnymi textami a nahrávkami
 • praktickú prácu v skupinách tak, aby ste si osvojili a vedeli odovzdať základné poznatky prečo je dobré vnímať médiá dôkladne a ako overovať informácie
 • cez cvičenia si osvojíte návody na nenásilnú a efektívnu komunikáciu
 • vyskúšate si cvičenia na presné overovanie informácií
 • budeme sa venovať aj téme komentovania a vysvetľovania rôznych textov

Domáce zadania Vám pomôžu:

 • vyskúšať si techniky overovania informácií, ich vysvetlenia, efektívnej a nenásilnej komunikácie priamo v triede

Záverečné stretnutie bude venované:

 • zdieľaniu know-how a zodpovedaniu dodatočných otázok

Marec

Tento vzdelávací blok otvárame v dvoch termínoch.

Téma: Kritické myslenie - ako diskutovať o zložitých a výbušných témach Lektor: Ján Markoš

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 21.3.2022.

Spolu 7 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Na prednáške sa dozviete: 

 • ako rozpoznať, že bola do verejného priestoru vtiahnutá výbušná téma a dôvody, prečo sa to deje
 • aké typy tém garantovane rozprúdia vášnivú debatu
 • aké typy argumentov sú v takýchto diskusiách používané a ako hodnotiť ich férovosť
 • ako určiť cieľovú skupinu takejto diskusie, a aké reakcie je možné očakávať (diváci, aktéri, mlčiaca väčšina, menšina, ktorej sa diskusia priamo dotýka)

Počas webináru si vyskúšate: 

 • ako odlíšiť faktickú a hodnotovú zložku výbušnej diskusie
 • ako si overiť/dohľadať fakty, ktoré sú nutným podkladom takejto diskusie
 • ako vhodne zúžiť/focusovať tému diskusie tak, aby bola konštruktívna
 • posudzovanie argumentov
 • ako vopred zadefinovať cieľ hodnotovej diskusie (ide nám o kompromis? konsenzus? úplnú zhodu? výhru v diskusii?)
 • vedenie/facilitovanie debaty na hodnotovú tému

Počas webináru si vyskúšate: 

 • ako odlíšiť faktickú a hodnotovú zložku výbušnej diskusie
 • ako si overiť/dohľadať fakty, ktoré sú nutným podkladom takejto diskusie
 • ako vhodne zúžiť/focusovať tému diskusie tak, aby bola konštruktívna
 • posudzovanie argumentov
 • ako vopred zadefinovať cieľ hodnotovej diskusie (ide nám o kompromis? konsenzus? úplnú zhodu? výhru v diskusii?)
 • vedenie/facilitovanie debaty na hodnotovú tému

Domáce zadania vám nechajú priestor vniesť do vyučovania hodnotovú tému a všímať si argumenty vašich žiakov, či ich spätnú väzbu na vás.

 

Domáce zadania vám nechajú priestor vniesť do vyučovania hodnotovú tému a všímať si argumenty vašich žiakov, či ich spätnú väzbu na vás.

 

Záverečné stretnutie bude venované:

 • porovnáme si svoje zozbierané „zoznamy“ študentských argumentov a zdrojov
 • porozprávame sa, aké sú najlepšie stratégie reakcie na najčastejšie neférové/podpásové argumenty
 • pokúsime sa vytvoriť zoznam dobrých zdrojov faktov k hodnotovým témam

Záverečné stretnutie bude venované:

 • porovnáme si svoje zozbierané „zoznamy“ študentských argumentov a zdrojov
 • porozprávame sa, aké sú najlepšie stratégie reakcie na najčastejšie neférové/podpásové argumenty
 • pokúsime sa vytvoriť zoznam dobrých zdrojov faktov k hodnotovým témam

Apríl

Téma: Ako na environmentálnu výchovu prakticky? Lektor: Zuzana Gallayová

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 29.4.2022.

Spolu 7 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Na prednáške sa dozviete:

 • prečo nie je environmentálna výchova len bežným učivom
 • kedy je vhodné začať, prečo a ako na to
 • čo na ochranu životného prostredia náš školský systém
 • praktické príklady od materských po stredné školy
 • rôzne predmety, rôzne prístupy

Na webinári si vyskúšate:

 • pozriete sa na svoj predmet pod lupou
 • nájsť prepojenia medzi ostatnými predmetmi a prekonať ich hranice
 • vybrané metódy a princípy praktickej environmentálnej výchovy
 • ako robiť to, čo učíte

Na svojom predmete/výučbovom programe si vyskúšate praktickú hodinu.

 

Záverečné stretnutie bude venované:

 • pozdieľate skúsenosti z individuálnych zadaní z prostredia vlastných tried
 • vzájomne sa inšpirujete
 • dostanete spätnú väzbu na svoje zadania
 • ako ďalej – tipy na možnosti realizovať environmentálnu výchovu užitočne

 

Organizačné pokyny

Úvodné prednášky budú streamované na facebokovom profile Komenského inštitútu a budú verejne dostupné.

Pre absolvovanie celého vzdelávacieho bloku je potrebné sa vopred prihlásiť (viď odkaz na formulár nižšie). Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale aj pár dní po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Potvrdenie vybratia do vzdelávacieho bloku Vám finálne potvrdíme minimálne 4 dni pred termínom uzavretého workshopu.

Vybraní účastníci sa zaväzujú zúčastniť sa všetkých častí mesačného vzdelávacieho bloku v stanovených termínoch. Pred prihlasovaním zvážte koľkých vzdelávacích tém sa máte kapacitu reálne zúčastniť. T.j. môžete sa kľudne prihlásiť len na vzdelávací blok v marci a nemusíte sa hlásiť na ďalšie mesačné bloky. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Prednášky a webináre v projekte Učitelia v akcii prebiehajú v online priestore cez aplikáciu Zoom. Účasť na vzdelávaní si preto vyžaduje stabilné pripojenie na internet a základné zručnosti práce s počítačom. Nakoľko budú prebiehať interaktívne aktivity a práca v skupinách, potrebuje mať každý účastník funkčnú a zapnutú kameru a mikrofón, aby sa mohol zapájať a byť súčasťou skupiny.

Pre vybraných účastníkov bude vzdelávanie vďaka nášmu partnerovi 365.bank bezplatné.