OECD dnes (5.12.) zverejnilo výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA a Slovensko sa opäť nemá čím pochváliť. Pri oficiálnom predstavení výsledkov sme sa dostali do centra pozornosti ako negatívny príklad. Patríme totiž k najhorším štátom pokiaľ ide o prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Je to alarmujúce zistenie. Vplyv socioekonomického status žiaka na jeho výkon je na Slovensku signifikantne silnejší než v priemere krajín  OECD. Inými slovami, ak sa dieťa na Slovensku narodí do dobre zabezpečenej rodiny, dosahuje výborné výsledky a ak sa dieťa narodí do sociálne slabej rodiny, je odsúdené na neúspech. Školám sa nedarí vyrovnávať rozdiely medzi deťmi a panuje u nás priepastný rozdiel v ich možnostiach a príležitostiach na úspech,“ upozorňuje riaditeľka mimovládnej organizácie Živica a manažérka programu Komenského inštitút Zuzana Labašová. 

Zatiaľ čo Slovensko bolo uvedené ako negatívny príklad, na opačnom póle bolo vyzdvihnuté Švajčiarsko, ktoré úspešne dokáže socioekonomické zázemie detí vyrovnávať prostredníctvom vzdelávania.  

„Recept na zmiernenie socioekonomických rozdielov žiakov prostredníctvom vzdelávania nie je žiadna raketová veda. Potrebujeme dostať najtalentovanejších učiteľov a učiteľky do tried s najväčšími výzvami,” riaditeľ OECD pre vzdelávanie  Andreas Schleicher. 

„Výnimoční a inšpiratívni učitelia sú tí, ktorí otvárajú brány vzdelávania deťom z náročných podmienok. Práve tieto učiteľky a učitelia otvárajú príležitosti a rozvíjajú talent tých detí, ktoré nemajú podporné zázemie a dostatočné finančné zabezpečenie,” dodala Zuzana Labašová.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú najvyššiu koncentráciu znevýhodnených žiakov na konkrétnych školách. Radí sa tak do skupiny s krajinami ako Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko či Kolumbia, Guatemala a Peru, kde dochádza k výraznému oddeľovaniu znevýhodnených žiakov od ich rovesníkov z podnetnejšieho prostredia. Snahou CEEV Živica je dlhodobo podporovať, sieťovať a rozvíjať pedagógov predovšetkým verejných základných a stredných škôl naprieč celým Slovenskom.

Mesto Zvolen odovzdalo CEEV Živica jednu zo svojich základných škôl, ktorú navštevujú aj mnoho detí zo sociálne vylúčených komunít. „Našou snahou je ukázať, ako je možné poskytnúť kvalitné vzdelávanie deťom z dobre situovaných rodín aj tých, ktoré žijú v chudobe. Sme presvedčení, že základná škola má byť miestom, kde sa stretávajú rozmanité deti s rôznymi životnými príbehmi a každé si zaslúži dobré vzdelanie,“ vysvetľuje expert na vzdelávanie zo Živice Juraj Hipš.

Zdieľajte: