Rozvoj umelej inteligencie je obrovskou výzvou pre celú spoločnosť. Už teraz sa ukazuje, že môže byť veľkým prínosom v mnohých odvetviach, no odborníci upozorňujú aj na etický rozmer jej používania. Komenského inštitút preto prichádza s unikátnym projektom namiereným na pedagógov a pedagogičky.

„V spolupráci s Nadáciou ZSE a českou organizáciou AI dětem sme pripravili vzdelávací program “Umelá inteligencia v službách učiteľa”. Chceme, aby boli učiteľky a učitelia pripravené na novú technológiu, ktorá môže výrazne zmeniť podobu vzdelávania. Aby ju vedeli využívať pre svoj prospech a zároveň aby vedeli nastaviť jasné pravidlá používania pre svojich žiakov. Sme presvedčení, že vzdelávanie je cesta, ako dosiahnuť pozitívne zmeny v spoločnosti a ak budú vedieť s AI kriticky narábať učitelia,  je to krok dobrým smerom,“ uviedla výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie Živica, manažérka programu Komenského inštitút Zuzana Labašová.

Ide o 8-mesačný intenzívny vzdelávací program, ktorý kombinuje online a prezenčnú formu vzdelávania. Začal sa tento mesiac a potrvá do novembra 2024. 

Myslím si, že AI sa čoskoro stane súčasťou nášho života čo sa premietne i do oblasti vzdelávania, a preto by som sa rada vzdelávala v tejto oblasti tak, aby ju bolo možné premietnuť do práce učiteľov a škôl. Zároveň si myslím, že je potrebné učiteľov vzdelávať preto, aby školy mohli ponúknuť moderné vyučovanie svojim žiakom, ktorí s technológiami vyrastajú a používajú ich,” hovorí účastníčka programu, majsterka odborného výcviku z SOŠ techniky a služieb v Leviciach Mária Bajúzová. 

„Je to výborný prostriedok na zefektívnenie, ale tiež spestrenie učiteľskej práce. Tak isto je dôležité, aby sme žiakov pripravili na výzvy a príležitosti, ktoré prináša digitálna éra, ale aby  sme ich tiež naučili niečo o etike používania AI,” dodáva ďalšia účastníčka, digitálne koordinátorka zo Strednej zdravotníckej škola v Považskej Bystrici Katarína Podolanová. 

Vo VŠ prostredí je AI zvyčajne ako strašiak, ktorý sa využíva na plagiátorstvo prác. Pritom jeho využívanie môže byť pre učiteľov naozaj prínosom,” myslí si Mária Balážová, učiteľka z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pri výbere účastníkov vzdelávania si organizátori dali záležať, aby boli zastúpené všetky regióny Slovenska nakoľko úlohou ambasádorov po skončení vzdelávania by malo byť šírenie povedomia o umelej inteligencii medzi svojich kolegov či už na vlastnej škole, ale aj v širšom okolí.

„Záujem pedagógov bol obrovský, prihlásilo sa až 87 pedagógov, čo nás napĺňa nádejou, že pedagógovia majú záujem pracovať na sebe aj keď to znamená, že musia vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Keďže AI je niečo, čo sa neskutočne rýchlo vyvíja, aj program jednotlivých workshopov budeme tomu prispôsobovať. Expertízu do tohto vzdelávania prináša česká platforma AI dětem, ktorí majú s touto témou bohaté skúsenosti. Účastníci sa po úspešnom ukončení vzdelávania nielenže stanú ambasádormi umelej inteligencie, ale zároveň získajú osvedčenie o inovačnom vzdelávaní,“ uzavrela Zuzana Labašová.

Zdieľajte: