Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, ktorý ponúka každý mesiac samostatný uzavretý vzdelávací blok zameraný na jednu tému.

V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny.

Mesačný blok ukončí záverečné stretnutie uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Odídete z neho so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe. Domáce zadanie môžete konzultovať s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. 

Projekt Učitelia v akcii prebiehal v 4 sezónach v priebehu roku 2021 a 2022. 

0
prihlásených učiteľov
0
vzdelávacích blokov
0
absolventov
0
aktuálnych tém

Témy

  • Posilnené učiteľky a učitelia: Sylvia Ondrisová, psychoterapeutka
  • Leniví učitelia: Róbert Čapek, lektor a didaktik
  • Online bezpečne: Mária Tóthová Šimčáková, detská psychologička
  • Komunikácia a konflikty: Aleš Bednařík
  • Učitelia v Teréne: Martin Kríž, metodik
  • Ako pripraviť žiakov na život v informačnej dobe a pomôcť im porozumieť svetu: Marie Stracenská, lektorka a PR manažérka
  • Ako na environmentálnu výchovu prakticky: Zuzana Gallayová, expertka na environmentálnu výchovu
  • Kritické myslenie – ako diskutovať o zložitých a výbušných témach: Ján Markoš, lektor kritického myslenia
  • Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov: Janette Motlová, riaditeľka VÚDPAP
  • Ako na finančnú gramotnosť prakticky: Ladislav Smoroň, lektor finančnej gramotnosti

Záznamy zo streamovaných prednášok, ktoré sú úvodom do jednotlivých tém si môžete pozrieť v našom archíve TU.

Zdieľajte: