V júni 2021 sme na slovenských školách zrealizovali nereprezentatívny prieskum, v ktorom sme sa opýtali na názor a potreby týkajúce sa slovenského školstva priamo tých, ktorých sa tieto otázky najviac dotýkajú. Pýtali sme sa detí, žiakov a mladých ľudí. Dostali sme viac než 1200 odpovedí.

Žiaci mali možnosť vyjadriť sa okrem iného aj na otázky “AKÁ BY BOLA TVOJA ŠKOLA SNOV?” alebo “CHCEL/A BY SI NIEČO ODKÁZAŤ ĽUĎOM, KTORÍ OVPLYVŇUJÚ SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?”.

Vyjadrené výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní sme pri príležitosti audiencie finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska 2021 odovzdali do rúk pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Pretože vzdelávanie by malo reflektovať potreby a požiadavky aktuálneho sveta a pripravovať mladých ľudí na život v 21. storočí.

Samozrejme kvalita vzdelávania závisí od jedného hlavného kľúčového faktora a to ste vy učitelia a učiteľky,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Pani prezidentka pri tejto príležitosti ocenila prácu všetkých učiteľov a ich prínos pre spoločnosť. “To, na čom sa vy podieľate, je nielen odovzdávanie informácii, pretože existuje množstvo spôsobov, ako môžu deti prísť k informáciám, ale to, čo je nenahraditeľné, je váš osobný vklad do toho vzdelávania. A to je tá ďalšia časť toho, k čomu dochádza k interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Odovzdávate im inšpiráciu, vašu motiváciu, odovzdávate im hodnotové posolstvá, učíte ich novým zručnostiam a toto všetko je veľmi dôležité,” povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

Zdieľajte: