Počas tvorby vízie Učiace sa Slovensko v rokoch 2016 – 2017 sa podarilo vyvolať nádej, že slovenské školstvo sa konečne vydá na cestu potrebných zmien. Následné kroky ministerstva školstva (či skôr ich absencia) však mnohých zaskočili a opäť raz sklamali.

16,90 

Radi by ste u Vás na škole otvorili diskusiu na tému šikana, ale neviete ako na to?

10 

Čo očakávame od poznania minulosti vlastnej krajiny? Poučenie? Pochopenie súčasného fungovania? Posmelenie k odvahe povedať svoj názor? Prebratie svojho podielu zodpovednosti za denné fungovanie svojej školy, úradu, obce?

14,30 

Pod pojmom škola alebo vzdelávanie si zvykneme predstaviť budovu, lavice, 45 minútové hodiny, na ktorých učiteľ pred tabuľou vysvetľuje látku a žiaci sa hlásia. Margret Rasfeld nazerá na školy a vzdelávanie inak. Uvedomila si, že memorovanie sa faktov a poučiek nestačí.

12 

Kniha sa skladá z 5-tich kapitol: raňajky (19 receptov), polievky (12 receptov), hlavné jedlá (23 receptov), šaláty (8 receptov) a koláče (8 receptov).

16 

Tri žiačky - kamarátky z alternatívnej základnej školy v Berlíne, napísali knihu o tom, ako si ony predstavujú správnu školu. V ich škole sa neznámkuje, žiaci si organizujú vlastný rozvrh hodín a často sami rozhodujú, čo a ako sa budú učiť.

10 

Kniha rozhovorov „Medzi nami“ s podtitulom „rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú“ je  zbierkou štrnástich rozhovorov s bývalými radikálmi a profesionálmi v oblasti deradikalizácie o tom, aké to je, byť súčasťou nenávistnej skupiny. Čo človek prežíva, čomu verí a ako nastáva zlom v myslení?

Nové, prepracované vydanie metodickej príručky Komu patrí zem reflektuje zmeny, ktoré sa za posledných šesť rokov udiali a ponúka vám okrem pôvodných aktivít aj:
  • aktualizované údaje a novšie dáta
  • 7 nových aktivít na aktuálne témy
  • 7 ľudových rozprávok z celého sveta
  • úplne novú kapitolu s desiatimi metodikami na prácu s rozprávkami, ktoré u žiakov rozvíjajú hodnoty tak dôležité pre budúcnosť nášho sveta: skromnosť, čestnosť, vytrvalosť či múdrosť

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Našim cieľom je inšpirovať pedagógov, aby časť výučby preniesli do vonkajšieho prostredia a podporili tak nielen záujem tínedžerov o obsah učiva a jeho praktické využitie, ale umožnili im aj tak potrebný pohyb a kontakt s prírodou – navyše zážitkovou formou rozvíjajúcou ich kreativitu, spoluprácu a kritické myslenie.