Kategórie
Dlhodobé vzdelávanie
Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. To všetko koučing a koučovací prístup dokáže, a preto patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu.
670 €
Dlhodobé vzdelávanie
Ak ste začínajúca učiteľka/učiteľ a hľadáte spôsoby, ako zatraktívniť výučbu, rozvíjať u žiakov nielen vedomosti, ale aj emocionálnu inteligenciu, spoluprácu, kritické myslenie či globálne vzdelávanie, vieme vám pomôcť. V Komenského inštitúte už 8 rokov ponúkame pedagogičkám a pedagógom kvalitné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách.
Dlhodobé vzdelávanie
Vzdelávanie v ročnom programe prebieha formou zážitkových a praktických viac-denných pobytových workshopov, ktoré sú plné neformálnych diskusií, zdieľania skúseností a zaujímavých hostí, ako aj doplnkových webinárov. Štúdium trvá 12 mesiacov, počas ktorých absolvujete 6 workshopov so špičkovými lektormi, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, dlhodobo absentujúce v slovenskom školstve.
300€
Balík kurzov
Vzdelávanie vám ukáže ako má vyzerať dobrá výučba, hodnotenie, komunikácia s rodičmi, klíma v triede a čo to vlastne znamená byť “didakticky chytrý”, aby mohol byť učiteľ “lenivý”.
4 Kurzy
85€
Webinár
Dozviete sa ako pomocou umelej inteligencie pripraviť testy, vytvoriť otázky napríklad pre aplikáciu Kahoot, rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, či ako u žiakov prostredníctvom umelej inteligencie podporiť kritické myslenie.
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Zistite ako využiť rôzne stavebnice na hodinách informatiky, ako využiť Minecraft Education na vyučovaní, a kde sa deti učia logike programovania. A tiež, aké sú digitálne nástroje, ktoré podporujú aktivizujúce metódy učenia nielen na hodinách informatiky.
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Dozviete sa o dôležitosti práce s emóciami žiakov v školskom prostredí a schopnosti komunikovať so žiakmi prostredníctvom obrazov, otvoríme tému potreby formovania vzťahu žiaka a rodiča k obsahu predmetu a podnietenie ich zvedavosti, a nevynecháme ani tému úzkeho prepojenia emócií – motivácie- hodnotenia.
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Pre koho je určený mentoring, a ako s ním na škole začať? Aký je rozdiel v mentoringu a koučingu? Aké sú prínosy mentoringu na školách pre žiaka, učiteľa i riaditeľa školy. Aký typ sprevádzania potrebujú dnes mladí ľudia?
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakom? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľov? Kedy, čo a ako hodnotiť?
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Počas webináru sa dozviete, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii, a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.
1 Lekcia
Zadarmo