Peter Humay

Učiteľ, mentor a lektor

Učiteľ anglického jazyka na základnej škole v Nitre, má skúsenosti s výučbou anglického jazyka na ZŚ, gymnáziu i v jazykovej škole s dlhoročnou praxou.

Je absolventom, mentorom a lektorom Komenského inštitútu. Popri učení, triednictve a výchovnom poradenstve na svojej kmeňovej škole sa venuje lektorstvu v oblasti ranných kruhov, nenásilnej komunikácie, triednictva inak, školskej a triednej klímy, prevencii šikany a hodnotenia pre KI a Inklucentrum.

Verí, že sieťovanie a zdieľanie príkladov dobrej praxe môže inšpirovať mnohých kolegov a kolegyne na slovenských školách.