Miesto písomky – vytvoriť ucelený text,napr. Prečo bolo Rusko v r.1917 kolos na hlinených nohách?. PRACOVAŤ S ILUSTRáCIAMI, KARIKATÚRAMI – DOTVÁRAŤ K NIM TEXT. cRANACH – DOBRá A ZLá CIRKEV – VIĎ LUTHER. Rozdeliť prácu na expertné skupiny – pozri sa na problém očami …: ekológa, novinára, fotografa…Brainstorming – nielen zozbierať nápdy, zhodnotiť ich, ale aj niektoré zrealizovať na hodine! Od nápadu – k realizácii.

You do not have access to this note.