Na každej hodine – zábavná,príťažlivá aktivita. Poslaním učiteľa nie je učiť dejepis, ale učiť ho používať nástroje – čítať s porozumením, triediť poznatky do kategórií, inerpretovať, dedukovať, analyzovať, riešiť problémy. PRÁCA S PRVOTNÝM PRAMEŇOM! Tréning soft skills:komunikačné zručnosti, tvorivosť, kreativita, riešenie problémov, schopnosť prijímať kritiku, otvorenosť, flexibilita, ochota učiť sa novým veciam – vo vzťahu k odbornosti. Nerobiť nič, čo môže robiť žiak sám!

You do not have access to this note.