Laureátom hlavnej ceny Učiteľ Slovenska 2022 sa stal Rastislav Očenáš, učiteľ slovenského jazyka, matematiky a informatiky na Základnej škole v Sliači. Jeho meno zaznelo dnes počas slávnostného galavečera v Moyzesovej siene v Bratislave, kde sa o tento titul uchádzalo 10 finalistov. Organizátori rozdali okrem hlavnej ceny aj Cenu verejnosti a Cenu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V tohtoročnom ocenení Učiteľ Slovenska bodovali pedagógovia, ktorí dokážu deti nielen naučiť vedomosti, ale z nich tiež vychovávajú osobnosti s otvorenou mysľou. „Kvalitné a inšpiratívne učiteľky a učitelia sú pokladom každej spoločnosti, je však dôležité, aby sme ich ako spoločnosť dokázali dostatočne oceniť. Práve to je esenciou ocenenia Učiteľ Slovenska,“ zdôraznila Zuzana Labašová z Komenského inštitútu CEE Živica, ktorý ocenenie Učiteľ Slovenska organizuje.

Finálovú desiatku vybrala odborná porota zložená z analytikov a vzdelávacích expertov, ktorí sa dlhé roky venujú zlepšovaniu vzdelávacieho prostredia na Slovensku. Spomedzi 149 prihlášok najskôr vznikol užší výber 30-tich pedagógov a z neho bolo vybraných 10 finalistov. Titul Učiteľ roka získal Rastislav Očenáš, učiteľ slovenského jazyka, matematiky a informatiky na Základnej škole v Sliači. Je tiež triednym učiteľom tretiakov, ktorí sú vraj na škole vnímaní ako „náročná výzva.“

Tento mladý učiteľ sa však nezľakne žiadnej ťažšej úlohy a to isté očakáva od svojich zverencov. „Rád deti provokujem úlohami, ktoré ich navedú k rozmýšľaniu o ich meste, ľuďoch, ktorí v ňom žijú, problémoch, ktoré sa ich osobne týkajú i riešeniach, na ktorých i oni môžu participovať. Pri učení vždy hľadám zmysel – pýtam sa, ako dnešné vyučovanie zlepší zajtra život mojich žiakov. Chcem, aby nadobudli presvedčenie, že majú vplyv na dianie vo svojej komunite, že sú pre ňu dôležití, užitoční, nenahraditeľní,“ vyjadril sa čerstvý laureát ocenenia Učiteľ Slovenska Rastislav OčenášAko dodal, svojich žiakov učí používať moderné technológie a pracuje aj na projektoch, ktoré deti motivujú k zodpovednému správaniu sa k svojmu životnému prostrediu.

Rastislav Očenáš je tiež školským digitálnym koordinátorom, a tak jeho deti používajú aj naozaj  netradičné školské pomôcky. „V peračníku majú okrem písacích potrieb aj ozoboty. Tieto drobné „guľôčky“ sa často menia na kvapky vody v rastlinnom tele, inokedy predstavujú včelu opeľujúcu kvety v záhrade či smetiarske auto, ktoré zbiera po mestečku elektroodpad. Takto sa kľúčové učivo učíme aplikovane – akoby mimochodom, popri objavovaní a experimentovaní. Na konci učenia prichádza reflexia, kde si deti sami zhrnú to najpodstatnejšie, čo im učenie prinieslo a čo považujú za hodné zapamätania,“ ozrejmil svoj spôsob výučby Očenáš. Snaží sa tiež vytvárať prepojenia školy a aktivít detí na organizácie v regióne. Spolupracuje so Združením Slatinka. 

Cenu verejnosti získala s 5 388 hlasmi (z celkového počtu 17 507 hlasov) Ivica Dafčíková, ktorá učí geografiu a biológiu na druhom stupni Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej. Verejnosť zaujala svojím individuálnym prístupom k žiakom, u ktorých vníma jedinečnosť a rôznorodosť každého z nich a snaží sa objaviť oblasť, v ktorej vynikajú.

Jej cieľom je tiež posúvať hranice tradičnej výučby, aby sa klasické vyučovanie zmenilo na zážitok z poznávania. Súčasťou jej práce je tiež koordinácia protidrogovej prevencie a ďalších problémov, ktorým čelia dnešní mladí ľudia. Spolupracuje s organizáciami ako sú IPčko, Chuť žiť, či odbor prevencie Policajného zboru SR v Žilinskom kraji. „Organizujem netradičný „Týždeň prevencie alebo život je krásny“, ktorého sa zúčastňujú zaujímaví hostia z rôznych oblastí života v rámci Slovenska, ktorí majú za sebou silné životné príbehy. Témy, ako sú kyberšikana a šikana, poruchy príjmu potravy, pomoc v smútení, dospievanie, darovanie krvi, adopcia na diaľku, záchranárstvo, tolerancia, ľudskosť, Ukrajina – môj domov, šport je môj život či finančná gramotnosť, sú podané žiakom s veľkou dávkou empatie,“ povedala Dafčíková.

Tento rok odovzdalo po prvý raz ocenenie aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Získala ho učiteľka Oľga Bystrianska, ktorá učí hudobnú výchovu v ZŠ s MŠ A. Vagača v Detve. Jej cieľom je poukázať na to, aký veľký potenciál má hudobná výchova vo výchovnom a vzdelávacom procese. „Poslaním tejto ceny je vyzdvihnúť  výnimočný výkon v oblasti podpory a posilňovania európskych hodnôt založených na ľudskej dôstojnosti a ľudských právach, rovnosti, slobode, demokracii a právnom štáte,“ poznamenal Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. „Som veľmi rád, že cena Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku poputuje do Detvy. Hodnoty si budujeme už od útleho detstva a mne je cťou oceniť pani učiteľku, ktorá ich pomáha v deťoch rozvíjať prostredníctvom hudby a umeleckej činnosti,“ dodal Šucha.

Oľga Bystrianska pristupuje k hudobnej výchove a vzdelávaniu inak, ako je v súčasnosti bežné. Nejde jej o individuálne úspechy jednotlivcov. „Zameriavam sa na spoločný, kolektívny výkon celej triedy. Tímová práca nám pomáha rozvíjať sociálne kompetencie medzi deťmi, každé dieťa má rolu, ktorá je preň výzvou, ale ktorú dokáže zvládnuť. Nevyhľadávam talenty, ale zapájam všetky deti v triede, aj tie so špeciálnymi potrebami. Metódy, s ktorými pracujem sú veľmi účinné, stimulujú sústredenie detí na prácu s učiteľom, čo má obrovský prínos najmä pre deti z nedostatočnou predškolskou prípravou,“ konštatovala Bystrianska.

Viac informácií na www.ucitelslovenska.sk.

Zdieľajte: