Deň pre školu

Zámerom projektu bolo získať a v praxi overiť platformu www.denproskolu.cz pre Slovenskú republiku ako nástroja na prepojenie spolupráce sveta praxe s teóriou na školách. Podarilo sa: Vytvoriť databázu najmenej slovenských dobrovoľníkov na platforme www.denproskolu.cz, ako nástroj zapojenia verejnosti do riešenia problémov vo vzdelávaní, zníženia nedostatku […]

Čím byť či nebyť

Zámerom projektu Čím byť či nebyť bolo vytvoriť model kvalitného kariérneho poradenstva na druhom stupni ZŠ. V septembri 2020 som na našej škole prevzala pozíciu kariérnej poradkyne. Už dlhšie som sa zamýšľala nad tým, ako zefektívniť túto oblasť, aby poradenstvo nebolo zredukované iba na administráciu prihlášok […]

Mäkké zručnosti vs. odborné vedomosti

Mäkké zručnosti sa dostali do popredia záujmu predovšetkým vďaka zamestnávateľom, ktorí u absolventov stredných škôl vyžadujú predovšetkým spoluprácu, kreativitu, schopnosť riešiť problémy. Cieľom môjho projektu bolo zamerať sa na tieto zručnosti na vyučovacích hodinách odborných predmetov. Počas roka žiaci riešili rôzne úlohy na rozvoj spolupráce, […]