Škola: Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11
Miesto: Budimír
Ročník: 2020/21
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, kariérne poradenstvo, košický kraj

Zámerom projektu Čím byť či nebyť bolo vytvoriť model kvalitného kariérneho poradenstva na druhom stupni ZŠ. V septembri 2020 som na našej škole prevzala pozíciu kariérnej poradkyne. Už dlhšie som sa zamýšľala nad tým, ako zefektívniť túto oblasť, aby poradenstvo nebolo zredukované iba na administráciu prihlášok na strednú školu. 

Za rok sme v škole vytvorili inkluzívny tím a nadviazala som spoluprácu s triednymi učiteľmi. So žiakmi ôsmeho ročníka som realizovala aktivity, ktoré mali prispieť k sebapoznávaniu. Spoločne sme pátrali po ich silných stránkach a talentoch. Riešili sme kde a ako by sa dali uplatniť v praxi. Zoznámili sme sa so vzdelávacím systémom na Slovensku. Zážitkové metódy nám umožnili preniknúť do tajov konkrétnych povolaní. 

Počas tohto roka som si uvedomila, že dieťa potrebuje poznať nielen svoje silné stránky, talenty, záujmy či hodnoty, ale aj ovládať nástroje, ktoré mu pomôžu k vedomému rozhodovaniu, plánovaniu, učeniu sa a bude ich schopné neskôr efektívne používať. Sebapoznanie vedie k sebavedomiu, a to zas k odvahe a sebarealizácii. 

Záverečnú prezentáciu projektu “Čím byť či nebyť” si môžete prezrieť TU.

Materiály na stiahnutie:

Banka nápadov