Škola: Gymnázium Ivana Kraska
Miesto: Rimavská Sobota
Ročník: 2022/2023
Web projektu: https://bit.ly/34pVPIM
Kategórie: banskobystrický kraj, druhý stupeň ZŠ, kariérne poradenstvo, osobnosť žiaka, praktické vyučovanie, stredné školy

Zámerom projektu bolo získať a v praxi overiť platformu www.denproskolu.cz pre Slovenskú republiku ako nástroja na prepojenie spolupráce sveta praxe s teóriou na školách.

Podarilo sa:

  • Vytvoriť databázu najmenej slovenských dobrovoľníkov na platforme www.denproskolu.cz, ako nástroj zapojenia verejnosti do riešenia problémov vo vzdelávaní, zníženia nedostatku kvalitných ľudí v školstve a prepojenia praxe s teóriou na školách. 
  • Otestovať celý proces ako pilotný program pre Slovenskú republiku, zrealizovať prvé návštevy a vyhodnotiť túto skúsenosť. 
  • Študenti prvých ročníkov boli priamo zapojení do projektu budovania databázy dobrovoľníkov a overovania platformy, si zvýšia komunikačné a prezentačné zručnosti a prostredníctvom získaných informácií z trhu práce si zlepšia predstavu o svojom kariérnom smerovaní.

Prostredníctvom webu www.denproskolu.cz je možné registrovať dobrovoľníkov, expertov z praxe a záujemcovia o návštevy si pomocou filtrov môžu vyhľadávať a prezerať dobrovoľníkov. K dnešnému dňu je na portáli 20 slovenských dobrovoľníkov a pribúdajú dobrovoľníci z Českej republiky, ktorí sú ochotní vycestovať na Slovensko.

Nakoľko databáza umožňuje aj online hodiny, je slovenským učiteľom k dispozícii viac ako 700 dobrovoľníkov portálu. Otestovali sme aj túto možnosť online návštevy dobrovoľníka.