Silvia Oleníková

Už som sa tuším narodila s túžbou odovzdávať sa deťom. Od nepamäti som vyhľadávala deti a deťúrence, o ktoré som sa mohla starať dávať im svoje ja a brať si od nich nadšenie a lásku. To sa pretransformovala aj do môjho povolania učiteľky. Mám pocit, že som bola obdarená tým, […]

Svetlana Chábelová

Som rodená Záhoráčka s pedagogikou v génoch – mamička učiteľka, neskôr riaditeľka školy, sestra psychologička.   Svoje inžinierske štúdium na TU vo Zvolene som doplnila pedagogickým minimom, absolvovala rozširujúce štúdium cudzieho jazyka a zakotvila na milovanej ZŠ-ke v Senici. K 33.narodeninám som dostala darček v podobe úspešného výberového konania na post […]

Zuzana Borovská

Na post stredoškolského pedagóga  nastúpila po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako učiteľka biológie a chémie. Vždy ju ale lákala angličtina, a tak využila šancu doplniť si kvalifikáciu aj o tento predmet. Jednou z  rozhodujúcich  profesijných skúseností v jej živote bolo založenie a koordinovanie súkromného Jazykového centra. Tu získané […]

Zuzana Miháliková

Pochádza zo Žiliny. Študuje na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského odbor tlmočníctvo, prekladateľstvo v kombinácii anglický a španielsky jazyk. Štúdium dopĺňa pedagogickým minimom v rovnakých jazykoch. Považuje komunikáciu za kľúč k porozumeniu a premosteniu jazykov, kultúr a predovšetkým ľudí. Hrá v amatérskom španielskom divadle, aktívne prekladá […]

Zuzana Perdíková

Narodila som sa na Kysuciach, detstvo som strávila v Čechách a na Morave a napokon som sa presťahovala na východné Slovensko. Toto putovanie dalo základ mojej československej duši. Vždy ma fascinovala príroda a zaujímala ľudská psychika, čo ovplyvnilo výber vysokej školy. Vyštudovala som učiteľstvo psychológie […]