Eva Radičová

Pochádzam z Liptovského Mikuláša, 17 rokov učím v rodnom meste na základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej. Vo svojej práci učiteľky 1. stupňa ZŠ považujem za kľúčové prepájať školské, rodinné a mimoškolské aktivity žiakov, v zmysle spolupráce učiteľa s rodičmi a žiakmi. Tiež budovanie zdravých vzťahov, založených […]

Jana Slamená

Som človekom mnohých záujmov a rozhodnutie kam na strednú, či vysokú školu bola pre mňa asi tou najťažšou. Učiteľstvo som zamietla ako prvé, osud to však zariadil inak. Počas pobytu v zahraničí som si zamilovala angličtinu a pocítila volanie k učiteľskému povolaniu. Dnes už viem, […]

Pavol Šípoš

Som učiteľ na Strednej zdravotníckej škole M.T. Schererovej v Ružomberku a chcem sa stále posúvať ďalej. Ako postupne otváram dvere poznania, zisťujem, že za nimi sú ďalšie a ďalšie dvere. 🙂 Stále mám na čom pracovať a verím, že s mojím rastom rastú aj ľudia […]

Anna Kurinová

Vyštudovala som strednú pedagogickú školu. Už vtedy ma zaujímal rozvoj mäkkých zručností a učenie správnych vzorcov správania sa názorným príkladom. Preto som sa na vysokej škole rozhodla študovať sociálnu pedagogiku. Počas môjho štúdia som mala šťastie stretnúť veľa inšpiratívnych ľudí, vďaka ktorým som si svoje […]

Sylvia Strámová

Už od môjho detstva som mala pred sebou pozitívny vzor. Bola ním moja pani učiteľka na 1.stupni ZŠ, ktorá nám s láskou odovzdávala svoje vedomosti a poznatky. Pristupovala ku každému z nás s veľkým porozumením a obrovskou láskou. S odstupom času, v dospelosti, to považujem […]

Mária Slezáková

Dobrosrdečná Piešťanka, ktorá vyštudovala v Bratislave. Celý jej život je spojený s Mestom Snov, kde stále žije a pedagogicky pôsobí. Od detstva bola súčasťou katolíckeho zboru a jeho aktivít, kde po prvýkrát vyskúšala prácu s deťmi. Od malička žije aj športovými aktivitami, z ktorých do […]

Katarína Pivníková

Od začiatku svojej učiteľskej kariéry učím slovenčinu žiakov maďarskej národnosti. I keď sama pochádzam z dvojjazyčného prostredia, s vyučovaním slovenčiny ako druhého (cudzieho jazyka) som sa prvýkrát stretla až ako učiteľka. Odkedy som objavila čaro neformálneho vzdelávania, snažím sa ho vnášať aj do školských lavíc. […]

Nadežda Miháľová

Skúšali ste už zmiešať vodu a olej? Nejde to! Potrebujete tajnú ingredienciu. Tú už 25 rokov hľadám. Ingredienciu, ktorá spája vedu a umenie. Vášeň pre matematiku a chémiu som spojila s umením a neprestávam žasnúť nad tým, aké vzrušujúce je stáť v prieniku týchto dvoch […]

Jana Plichtová

Celý život žijem v Košiciach. Od detstva som túžila byť učiteľkou. Život zariadil veci tak, aby som na PF UPJŠ v Košiciach vyštudovala najprv vedecký smer – Teoretickú kybernetiku. Vďaka tomu som sa dostala zo softvérovej firmy do školstva ako správca prvých počítačov na škole, […]

Martina Vojtušová

Moja mama vraj bola výborná učiteľka. Neviem to posúdiť, nikdy ma neučila, no ako učiteľské dieťa som sa zaprisahala, že týmto smerom nikdy nepôjdem. Prvýkrát sa mi vesmír vysmial, keď som pre slabé matematické bunky musela zabudnúť na ekonomiku a namiesto nej som začala študovať […]