Katarína Čárska

Učím matematiku na ZŠ Bakomi, som manželka, mama, kuchárka, upratovačka, krajčírka, záhradníčka, taxikárka, a život ukáže čo ešte príde. Neštudovala som učiteľstvo, k učeniu som sa dostala postupne, cez krúžky, tábory, matematické semináre, sústredenia, aj vďaka skvelým učiteľom, ktorých som postretávala na školách, na fakulte, v lodenici.   […]

Anna Marušková

Volám sa Anna Marušková a som učiteľkou  na Základnej škole Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici. Odmalička mi učarovala príroda, v ktorej som vyrastala a moja cesta bola jasná. Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Práca učiteľky  je zároveň aj môj koníček, moje poslanie a ani po 15 rokoch mojej pedagogickej […]

Lenka Jancíková

Škola je asi môj osud. Moja mama, sestra, bližšia i vzdialenejšia rodina je spätá so školu. Zakotvila som v nej aj ja, nielen ako žiačka ale od roku 1991 aj ako pedagóg. Prešla som si pozíciou majsterky odbornej výchovy, odbornej učiteľky a druhé funkčné obdobie som riaditeľkou strednej […]

Renáta Železňáková

Volám sa Renáta, “Renči” Železňáková a pochádzam z krásneho oravského mestečka Trstená. Momentálne pracujem na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne, kde učím slovenský jazyk a dejepis na základnej škole a osemročnom gymnáziu. Keď som bola malá, nikdy som netúžila stať sa učiteľkou, ale keďže som rada […]

Miroslava Mihalová

Od detstva sa pohybujem v pomáhajúcej sfére, ani neviem kedy a čím ma tak inšpirovali a stále inšpirujú deti s pervazívnou vývinovou poruchou – čisté hyperúprimné duše :-). Práve kvôli nim som sa rozhodla s veľmi laickými a bazálnymi vedomosťami o tejto poruche, prihlásiť sa na […]

Patrícia Vrábová

Pochádzam z malej dedinky na Orave a študujem učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moja cesta k detskej duši začala u saleziánov don Bosca, kde som niekoľko rokov pôsobila ako animátorka. Keď sa raz stanem učiteľkou, chcela by som, aby […]

Viktor Tanító

Volám sa Viktor Tanító a moje priezvisko v preklade znamená učiteľ. Už v detstve som sa hral na školu a do školy som chodil s nadšením. Láska ku škole a školstvu u mňa pretrvala až do dospelosti. Ukončil som štúdium filozofie a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rozširujúce štúdium histórie na […]

Dominika Angelovičová

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ na Strednej odbornej škole Policajného zboru, kde učím predmet etika a psychológia policajnej práce. Do policajného vzdelávania sa snažím vniesť […]

Monika Koncošová

Som šťastný a vďačný človek. Mám úžasnú prácu a úžasnú rodinu. Svoj pracovný život som už pred 26 rokmi previazala so školstvom a životom mladých ľudí.  Učím na Strednej odbornej škole v Tisovci, kam som nastúpila po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr som si vzdelanie doplnila štúdiom […]

Ingrid Žišková

„Keď raz bude Inka veľká, chcela by byť učiteľka.“ Odznelo na mojej stužkovej a o pár rokov sa sen stal skutočnosťou. Počas študentských čias bola mojím vzorom učiteľka slovenčiny a kombinácia s dejepisom sa pre mňa stala jasnou voľbou. Štyri roky pôsobím na ZŠ v Liptovskom Jáne. Napriek tomu, že […]